« Nazaj na prvo stran

Molitveno bdenje za nove duhovne poklice

2. september 2022

V noči s petka na soboto, 2. in 3. septembra, bo po naših župnijah in redovnih skupnostih potekalo tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile v svojih hišnih kapelah, verniki v domačih cerkvah.

Bdenje bomo začeli v petek ob 19.00 in končali v soboto ob 9.00. .

ura

Molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

Petek, 2. september 2022

19.00–20.00

Šentjanž, Šentjernej, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter - Otočec, Trebelno, Trebnje

20.00–21.00

Banja Loka (soupr.), Osilnica (soupr.), Poljane (soupr.), Preloka (soupr.), Radovica (soupr.), Sinji Vrh (soupr.), Studenec (soupr.), Šentlovrenc (soupr.), Šmihel pri Žužemberku (soupr.)

21.00–22.00

Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež - Zaplaz, Črnomelj, Kočevka Reka

22.00–23.00

Kočevje, Mirna, Semič, Sela pri Šumberku, Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagradec, Žužemberk

23.00–24.00

Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Sv. Duh - Veliki Trn, Sv. Križ - Gabrovka, Sv. Križ - Podbočje

Sobota, 3. september 2022page15image50950176 page15image50952080

00.00–1.00

Kartuzijani (OCarth)

1.00–2.00

Hčere krščanske ljubezni (HKL)

2.00–3.00

Karmeličanke (OCD)

3.00–4.00

Šolske sestre de Notre Dame (ND)

4.00–5.00

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja (ŠSFKK), sestre Corpus Christi

5.00–6.00

Skupnost Loyola (SL), hčere Marije Pomočnice (FMA)

6.00–7.00

Adlešiči, Ambrus, Bučka (soupr.), Črmošnjice (soupr.), Dole pri Li- tiji (soupr.), Fara pri Kočevju, Mo- zelj (soupr.), Toplice, Suhor, Veliki Gaber, Vinica

7.00–8.00

Mirna Peč, Mokronog, NM - stolnica, NM - sv. Janez, NM - sv. Lenart, NM - Šmihel, Podgrad, Podzemelj, Prečna

8.00–9.00

Dobrnič, Dragatuš (soupr), Hinje, Kostanjevica na Krki, Krka, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika, Soteska (soupr.)