Teološki simpozij, ki ga organizira Teološka fakulteta UL, bo daljna priprava na novo pastoralno leto, ki bo posvečeno mladim. Teološki simpozij bo za ljubljansko metropolijo potekal v Stični v sredo, 19. februarja 2020. Papež Frančišek je na začetku svoje apostolske spodbude Kristus živi zapisal, da želi mladim najprej povedati, da Kristus živi in jih želi žive.

Preko treh predavanj bomo poskusili odgovoriti na vprašanja: Kakšne so vstopne točke, ki mlade odpirajo k presežnosti, in kako se lahko sporočilo vere inkulturira v njihov svet? Kako v mladih prepoznati antropološke konstante hrepenenja in vere ter kako mlade sprejeti za pristne sogovornike? Kakšne so najgloblje želje mladih in njihove potrebe? Kako Sveto pismo gleda na mlade? Kako je Kristus v njih in z njimi? Na kaj moramo biti posebej pozorni pri pastorali mladih? 

Dnevni red: 

 • 9.00 Uvodna molitev
 • 9.10 Uvodni pozdrav (nad)škofa
 • 9.20 Mladi in odprtost do presežnosti (prof. dr. Branko Klun)
 • 10.00 Pogovor po predavanju
 • 10.15 Odmor
 • 10.45 Hrepenenja, potrebe in želje mladih (asist. dr. Drago Jerebic)
 • 11.25 Pogovor po predavanju
 • 11.40 Svetopisemski pogled na mlade (asist. dr. Matjaž Celarc)
 • 12.20 Pogovor po predavanju z vsemi predavatelji
 • 12.55 Sklepna molitev
 • 13.00 Možnost kosila

Povzeto po: katoliska-cerkev.si