« Nazaj na prvo stran

650 let župnije Raka

16. avgust 2013

V nedeljo, 11. avgusta, smo obhajali farno žegnanje ob godu sv. Lovrenca in praznovali 650-letnico župnije Raka. Na ta visoki jubilej smo se pripravili s tridnevno duhovno obnovo. Slovesno sv. mašo je ob veliki udeležbi vernikov vodil novomeški škof g. Andrej Glavan. Vernike je spodbujal naj bodo dejavni člani župnije, živi kamni občestva, čeprav okolje danes veri in kristjanom ni naklonjeno, saj zlasti mediji tako radi krizo v Cerkvi razlagajo po svoje. Ob obletnici župnije smo izdali tudi jubilejno znamko s sliko raške cerkve in skromno zloženko z osnovnimi podatki o zgodovini župnije.

Kraj Raka se omenja v pisnih virih leta 1178, po drugih podatkih celo 1121. Grad Raka se omenja leta 1248; njegovi lastniki so bili dolga leta »gospodje raški«. Župnija Raka je bila ustanovljena leta 1363, iz nje sta kasneje izšli župniji Studenec (1862) in Bučka (1876).
Značilnost Rake je mogočna baročna župnijska cerkev sv. Lovrenca z dvema zvonikoma. Cerkev je začel zidati leta 1770 ljubljanski stavbenik Lovrenc Prager in delo nadaljeval njegov sin Ignac. Cerkev je bila posvečena leta 1804, popolnoma opremljena pa šele kakšnih petdeset let kasneje. Najbolj dragocena umetnina v cerkvi so orgle, oziroma baročna orgelska omara, ki smo jo leta 2007 obnovili in restavrirali. Takrat je tudi sicer bila cerkev znotraj obnovljena. Zunanjost cerkve je bila obnovljena leta 2009, zunanjost župnišča pa lani. Župnija ima štiri podružnice: sv. Lenarta v Ravnem, sv. Neže na Vrhu, sv. Petra v Koritnici in sv. Marjete v Podulcah. Župnija ima približno 1750 prebivalcev. V gradu na Raki so v letih 1948 – 1997 bivale redovnice usmiljenke, ki so naredile veliko dobrega za župnijo in jih imajo ljudje v lepem spominu.
Za zgodovino prava na Slovenskem je pomemben raški župnik Andrej Recelj, ki je leta 1582 prvi prevedel tako imenovane Gorske bukve. To je prvi slovenski uradni zapis prava, veljavnega v vinskih goricah. Semkaj na Rako je pred 150 leti med počitnicami zahajal kot dijak in študent slovenski pisatelj Ivan Tavčar k svojemu stricu, župniku na Raki, Antonu Tavčarju. Pisatelj Tavčar omenja »sončno Rako« kot enega najlepših krajev na Slovenskem. Ob lepem vremenu je z Rake čudovit razgled, vidi se od Novega mesta do Zagreba.

Franc Levičar, župnik