« Nazaj na prvo stran

Besede mičejo, zgledi vlečejo

29. januar 2024

V nedeljo, 28. januarja 2024, je bil v župniji Brusnice umeščen novi župnik gospod Tone Kerin iz misijonske družbe lazaristov. Po smrti župnika gospoda Lojzeta Brceta je bila župnija devet mesecev brez župnika.

Nenadoma izgubiti duhovnika in župnika je vedno preizkušnja za vso župnijo. Ob smrti župnika gospoda Alojzija Brceta je župnija Brusnice doživela takšno težko preizkušnjo. Po tem dogodku so se hitro začela postavljati vprašanja: »Ali bomo dobili drugega župnika? Ali bo župnija še imela svojega župnika ali pa bo prihajal duhovnik od drugod in bo župnija v soupravi?« Tik pred velikonočnimi prazniki, pred prvim svetim obhajilom in birmo, ko so bile najavljene tri poroke in veliko krstov, ni bilo jasno, kako bo pastoralno življenje v župniji sploh potekalo. Verniki so se spraševali, ali bo potrebno iti v drugo župnijo za prejem zakramentov in za sveto mašo. Vse to se je prepletalo z žalovanjem za dragim župnikom Lojzetom. Po devetih mesecih, ko so župnijo upravljai duhovniki iz škofije Novo mesto, v župnijo Brusnice prihaja nov duhovnik, misijonar gospod Tone Kerin. Plemenit in dober duhovnik, ki je svoje življenje kot misijonar posvetil ljudem, ki niso poznali Kristusa. Tudi v naši Sloveniji je žal tako, da vse več ljudi ne pozna več Jezusa in njegovega evangelija. Zato je misijonar še kako potreben za oznanjevanje evangelija.

Misijonar Tone Kerin se je rodil 1957 v Krškem in leta 1985 sprejel mašniško posvečenje. Kot novomašnik je odšel v misijone na Madagaskar in leta 1986 stopil v Misijonsko družbo, k lazaristom, ter napravil večne zaobljube leta 1987. Na Madagaskarju je najprej deloval med zaporniki na jugu otoka v Fort Dauphinu in župnikoval v kraju Manambondro, kjer je nasledil Janeza Puhana. Nato se je preselil na misijon Midongy-Atsimo, na skrajno jugozahodno področje Farafanganske škofije. Leta 2023 je praznoval 38 leta dela v misijonih. Njegovo delo je bilo poleg oznanjevanja evangelija ter pastoralnega dela tudi izobraževanje in pomoč Malgašem na vseh področjih. Zgradil je 26 cerkva, 30 državnih šol in dve zasebni, ki ju je tudi sam vodil. Zaradi zdravstvenih razlogov od februarja 2023 živi v Sloveniji. Daljši intervju z njim je objavljen v prvi številki letošnje Družine:

https://www.druzina.si/clanek/zdaj-se-bomo-pa-borili

Nagovor škofa objavljamo v celoti:

Dragi bratje in sestre!

Četrta nedelja med letom nam ponuja priložnost za razmislek o različnih temah krščanskega življenja, to je: preroštvo, zvestoba poklicanosti k svetosti, misijonarsko oznanjevanje in osvoboditev od sil zla.Vse to so vprašanje naše vere in kako jo dojemamo in živimo.

Pregovor pravi, Besede mičejo, zgledi vlečejo. Vsi smo že slišali to pomenljivo misel. Mnogi npr. spremljajo šport in se zanj navdušijo tudi sami. Spomnimo se samo uspehov naših smučarskih skakalk in skakalcev v teh dneh. Nekateri gledajo svoje starše in njihovo poklicno pot, ki so ji predani, in se navdušijo za to tudi sami. Podobno velja tudi za vero, če jo nekdo živi z navdušenjem in z veseljem. Je nalezljiva tudi za druge okrog njega.

Vero prejmemo po skupnosti Cerkve in njenih oznanjevalcih. Izhajajoč iz današnjega prvega branja iz 5. Mojzesove knjige vidimo, kako je Bog obudil preroka in ga postavil v svojo službo. Ljudem bo oznanjeval Božje oznanilo. Odlikuje se po doslednosti in zvestobi Gospodovi besedi. Ne oznanja sebe, temveč tistega, ki ga je poslal. K temu Božja beseda spodbuja tudi nas. Povabljeni smo k prepoznavanju skušnjave, da bi evangelij razlagali po svoje, brez razločevanja v molitvi k Svetemu Duhu.

Tudi novi župnik Tone Kerin v Brusnicah stopa na to pot in bo vršil preroško službo v vaši župniji. Oznanjal bo Božjo besedo, delil zakramente, poučeval v veri  in vas spremljal ter opogumljal na poti življenja.

Gospod Kerin je po rodu iz naših krajev. Je član misijonske družbe in je vrsto let deloval kot misijonar na Madagaskarju. Zaradi zdravstvenih razlogov ostaja v domovini. Z dovoljenjem svojih predstojnikov je sprejel službo župnika v Brusnicah.

Dragi Tone, danes te kot krajevni škof postavljam v to službo. Iskreno se ti zahvaljujem za tvojo razpoložljivost in da si sprejel to službo  župnika v Brusnicah, ki so že dlje časa, to je  vse od smrti župnika Lojzeta Brceta brez lastnega pastirja.  

Vse vas, dragi bratje in sestre, prosim, da ga sprejmete in podpirate ter zanj vsestransko poskrbite.Župnijo sestavljate vsi krščeni, ki ste skupaj z župnikom soodgovorni za versko življenje v Župniji in za reševanje praktičnih in gmotnih vprašanj. Župnik med vas ne prihaja kot strokovnjak za gradbeništvo ali kakšno drugo področje, čeprav se kot izkušen misijonar spozna tudi na to, temveč kot duhovnik, ki opravlja sveto službo in duhovno poslanstvo v korist vseh vas. Nanj se tako obračajte predvsem v svojih duhovnih potrebah. Zanj molite in mu pomagajte.

Župnik bo v nadaljevanju ob sprejemu nove službe izpovedal vero in da bo zvesto opravljal naloženo mu službo.

Vsak od nas je povabljen, da sprejme evangelij in iz njega živi. To je naša krščanska poklicanost. O zvestobi naše poklicanosti govori apostol Pavel v odlomku drugega branja iz Prvega pisma Korinčanom. Kakor skupnost v Korintu tudi nas opogumlja, naj ne živimo v tesnobi in vznemirjenosti. Spodbuja nas, naj bomo brez skrbi. Vsak v svojem stanu naj bo zadovoljen in skrbi, kar mu je lastnega. Poročeni na en način, neporočeni spet na drug način. Pomembno je zvestoba življenjski izbiri in poklicanosti, ki smo jo prepoznali in ji sledimo.

Zelo pomembno oznanilo nam prinaša nedeljski evangelij. Evangelist Marko nam predstavi tipičen Jezusov dan v Kafarnamumu, kjer je s svojimi učenci.

Jezus je tu začel svoje oznanjevanje in storil številne čudeže. Tudi tistega, o katerem pripoveduje današnji odlomek, ki se je zgodil na sobotni dan. Po prebrani besedi iz Mojzesove postave si Jezus vzame besedo in odlomek razloži. Govori z avtoriteto. Njegov nastop vse preseneti. Za razliko od pismoukov se njegova beseda dotakne src poslušalcev in njihovih življenj.

Avtoriteto mu daje skladnost njegovih besed z življenjem. V sinagogi je človek, ki ga muči hudi duh. V tem človeku je moč zla prevladala nad močjo dobrega. Obsedenega človeka osvobodi zla.

Jezusova navzočnost v sinagogi je grožnja demonski sili. Zli duh govori o sebi v množini. Kot sila, ki se, ko je stisnjena v kot, odzove z nasilnim kričanjem. Jezus zapove, naj zli duh molči. Izžene ga iz človeka, ki trpi.

Po razkritju Kristusove resnične identitete je tiste, ki so bili priča čudežu, prevzel strah. Drug drugega so spraševali: Kaj je to? Nov nauk, ki je bil podan z oblastjo? On zapoveduje celo nečistim duhovom in ti ga ubogajo!

Jezus uči kot tisti, ki ima oblast. In to upravičeno. JeBožji Sin. Tisti, ki njegovo besedo slišijo in sprejmejo, stopijo na pot vere in spreobrnjenja.Njegova beseda je večna in velja za vse.

Tudi mi sprejmimo njegovo besedo v naša življenja. Hodimo v luči in resnici. Gospod nas bo tako vedno znova osvobajal od zla in obsedenosti.