« Nazaj na prvo stran

Blagoslov obzidja Šance

9. oktober 2014

Tik pred odhodom na srečanje predsednikov evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in na izredno zasedanje škofovske sinode v Rimu, je škof Andrej Glavan v sredo, 1. oktobra, popoldne blagoslovil obnovljene "Šance" - staro mestno obzidje Novega mesta. Obnova Šanc je bila dolgo pričakovan projekt, ki je letos vendarle dobil svoj epilog. Mestna občina Novo mesto je financirala obnovo tega kulturnega spomenika v dolžini 122 m, ki se je rušil. Potrebno je bilo utrditi ostanke zidu in dozidati manjkajoče dele. Na koncu so dodali še strešico, ki naj zid zaščiti pred vremenskimi vplivi.

Srednjeveško obzidje Šance je bilo zgrajeno kmalu po ustanovitvi Novega mesta (Rudolfswertha) leta 1365. Obzidje z obrambnimi stolpi naj bi mesto iz severne strani, kjer ni reke Krke, varovalo pred napadi Turkov. Obzidje je to funkcijo uspešno opravljalo do poznega 18. stol., ko obzdije ni bilo več potrebno in so ga po ukazu cesarja v veliki meri razprodali za gradbeni material.

V kratkem programu ob blagoslovu so spregovorili župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič, novomeški škof Andrej Glavan in konservatorski svetovalec na ZVKDS NM, odgovorni konservator za obnovo obzidja Šance Tomaž Golob. Za popestritev pa so nastopile učenke glasbene šole Marjana Kozine.

Z obnovo Šanc je Novo mesto pridobilo nov kulturno-zgodovinski spomenik, kapiteljski vrtovi pa so ponovno zaščiteni pred raznimi nepovabljenimi gosti.