« Nazaj na prvo stran

Katehistinjam in katehistom na pot ...

31. avgust 2022

Pismo voditeljice Skupnosti katehistinj in katehistov novomeške škofije ob začetku katehetskega leta.

Draga katehistinja, katehist, g. kaplan, g. župnik.

Že vstopamo v novo pastoralno leto, ki je za vsakega izmed nas izziv, klic in vabilo naj naredimo korak naprej na poti svetosti in predanosti v služenju  Gospodu, kot nas vabi papež Frančišek v apostolski spodbudi Veselite in radujte se. Spodbuja  nas k pričevanju, da smo odrešeni in se te odrešenosti tudi iskreno veselimo.

»Svetnik živi veselo in s smislom za humor. Ne da bi izgubil smisel za stvarnost, druge navdihuje s pozitivnim duhom in upanjem. Biti kristjan je veselje v Sv. Duhu, kajti kdor ljubi je vedno vesel. [1] Očetova ljubezen nas kliče: » Otrok lepo ravnaj s seboj, ne zamudi lepega dne. Bog želi, da smo usmerjeni v dobro in ne preveč zapleteni…[2] Svetost je hkrati gorečnost, je evangeljski pogum, ki  pusti sledi v svetu.[3] Pogum (paruzija) je hkrati znamenje Duha, je pričevanje za avtentičnost sporočila, je gotovost, ki nam prinaša veselje evangelija, ki ga oznanjamo.« [4]

Vse te notranje drže, ki jih gradimo na Jezusu, ki je naš Odrešenik, oznanjevalci – kateheti še kako potrebujemo.

Prav tako  sedanji papež v drugi apostolski spodbudi, Veselje evangelija, svari pred duhovno posvetnostjo, ki se prav tako lahko skoraj neopaženo prikrade med katehetske vrste. Papež Frančišek jo opiše takole:

»Duhovna posvetnost, ki se skriva za videzom vernosti in celo ljubezni do Cerkve, je v tem, da iščemo človeško čast namesto Gospodove časti. Prevzema si različne oblike glede na človekovo naravo in njegov položaj. Ker se duhovna posvetnost navezuje na iskanje videza ni vedno povezana z javnimi grehi in je na zunaj (žal) videti vredu.[5] V tem okviru raste častihlepje tistih, ki se zadovoljijo, da imajo neko oblast in hočejo biti generali poraženih, ki sanjajo o natančnih apostolskih načrtih in se zapirajo v skupine izbrancev, ter ne iščejo več oddaljenih množic, ki so žejne Kristusa.[6]«

Zato je prav da se vedno znova vračamo k izviru našega katehetskega poslanstva. K temu nas jasno usmerja Katehetski pravilnik, ko pravi:

»Katehetska dejavnost ima cerkvenostno naravo, ki izvira iz Gospodovega misijonskega poslanstva.[7] Prednostna naloga kateheze je, da spodbuja  poznavanje in poglabljanje krščanskega sporočila ter vzgaja za molitev in z molitvijo z Jezusom Kristusom kot je molil on…«[8]

Ob vsem kar živimo v svoji vsakdanjosti ne pozabimo da nas katehetska služba zaznamuje tudi ko nismo v veroučni učilnici pred oz. med veroučenci.  Vendar imamo tudi tu vsak svoje poslanstvo.

»Duhovnik – župnik, je prvi škofov sodelavec in po svojem poslanstvu vzgojitelj v veri, odgovoren, da spodbuja usklajuje in vodi katehetske dejavnosti v zaupanem mu občestvu...[9]

Kateheza je prednostno področje posvečenih oseb  (redovnic- redovnikov). Cerkev posvečene na  poseben način vabi h katehetski dejavnosti, saj njihovega enkratnega prispevka ne laiki, ne duhovniki ne morejo nadomestiti.[10] Njihovo služenje še vedno krepi Cerkev in ta z upanjem pričakuje njihovo prenovljeno zavzetost za katehetsko služenje.[11]

Katehisti laiki zaradi svoje vključenosti v svet dajejo katehezi dragocen prispevek, saj živijo enako življenje kot vsi drugi ljudje, hkrati pa z duhom evangelija prežamejo svoje lastno življenje.[12] Cerkev ta Božji klic prebuja, razločuje ter podeljuje katehetsko poslanstvo.[13]«

Nad veselo nalogo evangelizacije v Cerkvi žari Marija, Gospodova Mati, ki je popolni pripravljenosti za delo Sv. Duha znala slišati in sprejeti vase Božjo besedo. S svojo priprošnjo nadaljuje danes in bo nadaljevala kot vzgojiteljica  evangelizacije in vzor Cerkvi za posredovanje vere.«[14]

Vsem želim obilo veselja nad tem, da smo odrešeni, ter darov in sadov Sv. Duha v vašem katehetskem poslanstvu.

s. Marija Zabret FMA

voditeljica Skupnosti katehistinj in katehistov novomeške škofije

 

[1] Veselite in radujte se122

[2] ViR127

[3] ViR 129

[4] ViR 131

[5] Veselje evangelija 93

[6] VE 96, 95

[7] Pravilnik za katehezo 55

[8] PzK 85

[9] PzK115

[10] PzK 119

[11] PzK120

[12] PzK121

[13] PzK122

[14] PzK 428