« Nazaj na prvo stran

Molitveni dan za duhovne poklice 2013

14. september 2013

V naši škofi ji smo letos dočakali dve novi maši, po štirih letih od zadnje nove maše v novoustanovljeni škofiji. Zagotovo bi potrebovali veliko več novih duhovnikov, in to vsako leto … Prepričan sem, da vsak od nas po svojih najboljših močeh dela in moli za nove duhovne poklice skozi vse leto. Vsako leto jeseni pa je priložnost, da se vsi delavci in predvsem molivci za nove duhovne poklice iz celotne škofije zberemo k skupni molitvi in prošnji. Letošnji molitveni dan za nove duhovne poklice bo na praznik povišanja sv. Križa, v soboto, 14. septembra, v božjepotni cerkvi na Žalostni gori pri Mokronogu. Poleg molitvenega dne, na katerega so posebej vabljeni tudi ministranti, v novomeški škofiji že nekaj let pripravljamo tudi t. i. molitveno bdenje za nove duhovne poklice, ki poteka en teden pred molitvenim dnem po župnijah. Vabim vas, da se dejavno pridružite temu molitvenemu bdenju z osebno in skupno molitvijo po župnijah. Bdenje bomo pričeli v petek, 6. 9., ob 19. uri in končali v soboto, 7. 9., ob 9. uri. V  tem času po župnijah vsako uro bedite v molitvi po spodnjem razporedu. Duhovniki pripravite molitveno uro in povabite vernike. Kdor more, naj pride v cerkev, sicer pa naj vstane in moli doma.

Na večer pred molitvenim srečanjem (13. septembra) naj se v vseh župnijah obhaja sveta maša za nove duhovne poklice, po njej (ali pred njo) pa molitvena ura v isti namen. V soboto, 14. septembra, bo molitveni dan pod geslom Poklicani in poslani na Žalostni gori pri Mokronogu:
- ob 9. uri bo molitvena ura,
- ob 10. uri bo somaševanje vodil generalni vikar Božidar Metelko
Med molitveno uro in sveto mašo bo priložnost za spoved. Naj Gospodar žetve usliši naše goreče prošnje in tudi v naši škofi ji obudi obilo novih duhovnih poklicev.

Uroš Švarc
voditelj škofijske komisije za duhovne poklice

Poglejte tudi na stran o duhovnih poklicih.

Spored molitvenega bdenja v noči s 6. na 7. september
petek, 6. septembra

ura

molitveno bdenje v župnijah

19h do 20h

NM - Sv. Janez, NM - Sv. Lenart, NM- Šmihel, Osilnica in Podgrad

20h do 21h

Podzemelj, Poljane - Dolenjske Toplice, Prečna, Preloka in Radovica

21h do 22h

Čatež - Zaplaz, Črmošnjice, Črnomelj, Dobrnič in Dole pri Litiji

22h do 23h

Raka, Sela pri Šumberku, Semič, Sinji Vrh in Soteska

23h do 24h

Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Studenec in Suhor


sobota, 7. septembra

00h do 1h

Sveti Duh - Veliki Trn, Sv. Križ - Gabrovka, Sv. Križ - Podbočje, Šentjanž in Šentjernej

1h do 2h

Šentlovrenc, Šentrupert, Škocjan pri Novem mestu, Šmarjeta in Šmihel pri Žužemberku

2h do 3h

Adlešiči, Ajdovec, Ambrus, Banja Loka in Bela Cerkev

3h do 4h

Boštanj, Brusnice, Bučka, Cerklje ob Krki in Čatež ob Savi

4h do 5h

Št. Peter - Otočec, Toplice, Trebelno, Trebnje in Tržišče

5h do 6h

Vavta vas, Velika Dolina, Veliki Gaber, Vinica, Zagradec in Žužemberk

6h do 7h

Dragatuš, Fara pri Kočevju, Hinje, Kočevje in Kočevska Reka

7h do 8h

Kostanjevica na Krki, Krka, Krško, Leskovec pri Krškem in Metlika

8h do 9h

Mirna, Mirna Peč, Mokronog, Mozelj in NM - Kapitelj