« Nazaj na prvo stran

Novomeška frančiškanska knjižnica na UNESCO-vem seznamu

11. december 2023

Že leta 2022 je Nacionalni odbor UNESCO za program Spomin sveta (Memory of the World), ki ga sestavljajo tri reprezentativne stroke s področja pisne kulturne dediščine, kot so arhivi, knjižnice in muzeji vpisal v slovenski nacionalni register prvih deset enot, med katerimi je tudi knjižnica novomeškega frančiškanskega samostana, ki je bila izbrana med 80-imi kandidaturami oziroma predlogi. Dokument o vpisu je že konec oktobra 2022 v Narodni in univerzitetni knjižnici prejel gvardijan p. Tomaž Hočevar.

V obrazložitvi je napisano: »Knjižnica frančiškanskega samostana v Novem mestu sodi med najstarejše knjižnice na Slovenskem. Prve knjige so frančiškani v knjižnico prinesli že davnega leta 1469, ko so pred Turki pribežali v Novo mesto. Knjižnica se je močno razvila po letu 1746, ko je bila v prostorih samostana ustanovljena novomeška gimnazija. V knjižnici hranijo 39 inkunabul in več srednjeveških rokopisnih kodeksov. Najznamenitejši med njimi je rokopisni gradual na pergamentu iz leta 1418. Celoten fond knjižnice pa obsega okoli 20.000 enot, od tega je približno 7.000 enot gradiva z letnico izida pred letom 1.800. Za knjižnico je zelo pomembno dejstvo, da je glavnina knjižnega fonda ohranjena v prvotni obliki, saj vsebuje tudi posamezne svetovne raritete. Tako je knjižnica pomemben in dragocen vir za preučevanje kulturne zgodovine, farmacevtike, in medicine ter cerkvene organizacije na Slovenskem in širše!«   

Znano je, da v frančiškanskem samostanu v Novem mestu kakor tudi v drugih samostanih po Sloveniji hranijo izredno dragocene inkunabule. Izraz inkunabula izvira iz latinske besede incunabula (povoj, plenice). Pomembno je vedeti, da inkunabula ni rokopis, ampak knjiga, lahko tudi posamezna stran ali slika, ki je bila natisnjena v Evropi med letoma 1454 in 1500. Ohranjeni primeri so zelo redki in dragoceni. Prva zabeležena uporaba besede incunabula kot izraza za tiskano gradivo pa se je glasila prima typographicae incunabula, kar pomeni prvo rojstvo tiska.

Pomembno je dodatui tudi, da je doc. dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja NUK-a iz Ljubljane in članica Sveta združenja Europeana, že lani obvestila Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, ki ga vodita prof. dr. Miha Japelj njegov podpredsednik zasl. prof. dr. Jože Gričar, da bo UNESCO v sklopu projekta Incunabula Slovenica finančno podprl digitalizacijo inkunabul, shranjenih v novomeški frančiškanski knjižnici v skupnem obsegu okoli deset tisoč strani dragocenega gradiva.

V sklopu programa Nacionalne liste Spomin sveta naj bi praviloma dopolnjevali vsake tri leta. Program Spomin sveta pa ima kar tri registre: mednarodnega, regionalnega in nacionalnega. V mednarodnem registru, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ima Slovenija vpisan Codex Suprasliensis iz 10. stoletja, ki velja za najstarejši ohranjeni pisni dokument v slovanskem jeziku!

 

Vir: Publikacija župnije NM - Sv. Lenart, Od Lenarta do Lenarta – 2022.

Zbral in uredil: Franci Koncilija