« Nazaj na prvo stran

Obletnica ustanovitve novomeške škofije

7. april 2021

Papeška listina o ustanovitvi novomeške škofije

Danes, 7. aprila 2021, v novomeški škofiji obeležujemo 15-letnico ustanovitve nove škofije, ki jo je na današnji dan leta 2006 ustanovil papež Benedikt XVI.

Nastala je iz ljubljanske nadškofije z namenom, da bi bil škof bližje duhovnikom in ljudem ter bi se na ta način poživilo versko življenje na dolenjskem področju. Za zavetnika škofije je bil izbran sv. Jožef, ki je hkrati tudi varuh Cerkve in zavetnik slovenskih dežel. Stolna cerkev kot središče škofije je postala kapiteljska cerkev sv. Nikolaja v Novem mestu. Samo mesto ima bogato zgodovino. Bogate arheološke najdbe segajo v bronasto dobo prazgodovine. Današnje mesto je leta 1365 ustanovil vojvoda Rudolf IV. Habsburški. Od leta 1493 pa je tudi sedež kolegiatnega kapitlja, ki predstavlja pomembno cerkveno ustanovo na tem področju.

Škofija zajema jugovzhodno področje Slovenije, ki pokriva Dolenjsko, Suho krajino, Kočevsko in Belo krajino. V šestih dekanijah je zbranih 71 večjih in manjših župnij, od katerih jih ima približno 55 tudi svojega župnika. V škofiji deluje tudi več redovnih skupnosti, med katerimi imata posebno mesto tudi dva kontemplativna samostana, kartuzijanov v Pleterjah in karmeličank v Mirni Peči. Romarsko središče škofije je cerkev Marije Vnebovzete na Zaplazu, kjer so od leta 2010 shranjene tudi relikvije bl. Alojzija Grozdeta.

Že v prvih letih škofije je bilo kar nekaj pomembnih dogodkov. Tu je najprej škofijski evharistični kongres kot priprava na slovenski evharistični kongres v Celju, kjer je bil 13. junija 2010 razglašen za blaženega prvi slovenski mučenec Alojzij Grozde, doma iz novomeške škofije. Spomladi leta 2011 je potekal slovesni prenos relikvij bl. Alojzija Grozdeta v novo obnovljeno škofijsko romarsko središče na Zaplazu. Že jeseni istega leta pa so bile 24. septembra v Sarajevu razglašene za blažene Drinske mučenke, med katerimi sta bili s. Krizina Bojanc in s. Antonija Fabijan, ki izhajata iz današnje novomeške škofije. Novomeška škofija je znana še po številnih drugih svetniških kandidatih in velikih možeh, saj iz njenega teritorija izhajajo tudi častitljiva Božja služabnika škof Friderik Baraga in škof Janez Gnidovec, Božji služabnik misijonar Andrej Majcen in misijonar Ignacij Knoblehar.

Leta 2015 in 2016 je škofija s številnimi dogodki obhajala 10-letnico ustanovitve, kjer je namenila posebno pozornost mladim, družinam in narodni spravi. Področje Kočevja je za zgodovino Slovenije posebej pomembno, saj tam ležijo številna povojna grobišča iz obdobja po drugi svetovni vojni. To rano zgodovine vsako leto obeležimo s spravno slovesnostjo v Kočevskem rogu, leta 2015 pa smo na Zaplazu postavili posebno spravno znamenje z naslovom Resnica in sočutje. To so tudi kraji, od koder je komunistična oblast pregnala nekdanje nemške prebivalce Kočevarje in tam vzpostavila svoje zaprto območje.

Za namen pastoralnih dejavnosti je Škofija Novo mesto ustanovila Baragov zavod, v katerem deluje Škofijska Karitas, Katehetsko pastoralna šola in Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja. Skupaj z številnimi pastoralnimi odbori v Škofijskem pastoralnem svetu želimo pomagati duhovnikom pri njihovi neposredni župnijski pastorali in narediti nekaj dobrega za vernike in vse ljudi dobre volje na področju škofije.

--

Voščilo novomeškega škofa

Ob praznovanju 15. obletnice ustanovitve naše novomeške škofije, ki sovpada tudi z občinskim praznikom občine Novo mesto, vsem, ki ste kakorkoli povezani s škofijo in ste nanjo ponosni, iskreno čestitam. Želimo njen uspešen razvoj, zato molimo za nove duhovniške in redovniške poklice, ki so eden od pogojev za ta uspešen razvoj in njeno bodočnost. Sveti Jožef zavetnik naše škofije naj bedi nad njo in jo varuje.

+ msgr. Andrej Glavan, 

novomeški škof

--