« Nazaj na prvo stran

Pastoralni tečaj 2013

9. september 2013

V četrtek, 12. septembra 2013, je v Zavodu F. I. Baraga v Šmihelu pri Novem mestu potekal letošnji pastoralni tečaj pod naslovom Duhovnik – voditelj v novi evangelizaciji. Kot napoveduje že naslov, je bil razmislek namenjen predvsem vlogi duhovnika kot voditelja občestva, kar je poleg posvečevanja in oznanjevanja ena od temeljnih duhovnikovih nalog. Kaj pomeni biti voditelj? Ali so danes duhovniki res voditelji? Kakšno naj bo vodenje in kam naj bo usmerjeno? Na ta in druga vprašanja so poskušali s svojimi razmisleki odgovoriti predavatelji: dr. Boštjan Lenart – letošnji doktorand iz pastoralne teologije, mag. Slavko Rebec – ravnatelj škofijske gimnazije Vipava in Matej Cepin – direktor Socialne akademije. Na tečaju je sodelovalo preko 70 duhovnikov in laiških pastoralnih sodelavcev.

Kot izhodišče je Slavko Rebec v uvodu predstavil dva konkretna konfliktna primera iz župnije, v katerih se duhovnik sooči bodisi s posameznikom bodisi s skupino sodelavcev. V življenjskih situacijah se ob konkretnih vprašanjih in različnih stališčih hitro pokaže način vodenja. Na vprašanja se ponujajo različni odgovori, potrebno pa je najti najboljšega.
V osrednjem predavanju je Boštjan Lenart skušal orisati pomembnost voditeljske vloge duhovnika v občestvu. Pri tem je izhajal iz predpostavke, da se svet neprestano spreminja. Če danes lahko govorimo že o post-sekularni družbi, je naloga duhovnika, da se sooči z okoljem in skuša najti najboljše načine reagiranja nanj. Seveda se mora pri tem izogibati tudi skušnjavam, da bi svojo duhovniško vlogo, napačno interpretiral. Ključno za duhovnika – voditelja je, da prevzame odgovornost za njemu zaupano skupnost. Na podlagi te odgovornosti se bo lahko odločal, kako uravnati razmerje med pravnimi pravili in zaupanjem na podlagi ljubezni. Vsak kristjan in tudi duhovnik pa je najprej poklican k osebnemu spreobračanju, da bo mogel bolj pristno živeti odnose in komunicirati z drugimi duhovniki in z verniki.
Po odmoru je Matej Cepin predstavil osnovne poteze voditelja, ki veljajo na splošno, tudi v poslovnem svetu. Voditelj je tisti, ki mu je zaupana odgovornost in voditeljska služba nad določeno skupino. Pri tem je potrebno upoštevati, da uspešno upravljanje (organiziranje dela in razdeljevanje vlog) še ne pomeni vodenja. Značilnost samega vodenja se nahaja v prepoznavanju poslanstva in izoblikovani viziji prihodnosti. Voditelj, sli voditeljski tim, je tisti, ki pozna daljnoročno poslanstvo neke skupnosti in kratkoročno vizijo, kam jo želi s konkretnimi dejanji pripeljati. Ko je jasna vizija, se nato lažje odloča, katera konkretna dejanja so zares potrebna, katera pa so nepotrebna, ali pa celo škodljiva.

V sklepnem delu se je v odmerjenem času razvil živahen pogovor v skupinah kot refleksija na predavanja in izhodiščna primera duhovnika na župniji. Predavatelji in poslušalci so se strinjali, da je eden ključnih elementov dobra komunikacija voditelja s posamezniki, skupinico ožjih sodelavcev in celotno skupnostjo.