« Nazaj na prvo stran

Pomladanska plenarna seja ŠPS

17. maj 2013

V soboto, 11. maja 2013, je potekala spomladanska plenarna seja Škofijskega pastoralnega sveta. Pred sejo je bila v stolnici molitev hvalnic in sv. maša s prošnjo za božji blagoslov dela. Zaradi pomemebnosti teme - odzivi na branje PIP in načrtovanje pastoralnega načrta - so bili na sejo povabljeni vsi voditelji odborov. Odkar smo se na lanski seji prvič srečali z osnutkom dokumenta Pridite in poglejte, je minilo eno leto, ko smo dokument študirali osebno in pod vidikom različnih področij pastorale. Tako je bil na tokratni seji ŠPS vsak udeleženec povabljen, da predstavi svoj pogled na PIP pod tremi vidiki: 1. osebna spoznanja, ugotovitve in mnenja, 2. mnenja in odzive na PIP v njegovi okolici in 3. tri prioritete, ki jih na podlagi branja prepoznava za prihodnjo usmeritev pastorale v naši škofiji.

Vsi prisotni so na seji podali svoje ugotovitve in oddali tudi pisna poročila z odgovori. Glede prvih dveh točk so se prisotni strinjali, da so na osebni ravni dobro sprejeli PIP in se z njim ukvarjajo duhovniki na nekaterih dekanijskih konferencah in laiki pri sejah ŽPS. Za svojo okolico so mnogi ugotavljali, da so mnenja o PIP in o uspehu načrtovanja deljena. Nekateri da PIP sprejemajo z navdušenjem, drugi, predvsem tisti, ki se z njim ne ukvarjajo in jim nihče ni zares razložil pomena načrtovanja, pa so zadržani.

Vsak udeleženec seje je podal tudi tri konkretne prioritete - prednostne pastoralne cilje - ki jih predlaga za prihodnji pastoralni načrt. Izbor teh prioritet naj bi v prihodnjem pastoralnem letu zapisali v pastoralni načrt pod naslednjimi petimi kriteriji: 1. Kaj želimo narediti, 2. kdo naj bi to naredil, 3. kakšna sredstva so potrebna, 4. kdaj naj bi se to naredilo in 5. kdaj bomo to preverjali?

Razpredelnica s pastoralnimi prioritetami, ki so jih izpostavili člani ŠPS:

Kdo

Prioritete

1.

2.

3.

Miroslav Virant

Versko poglabljanje za odrasle

Priprava katehez za odrasle, zlasti starše

vzgoja duhovnikov za čas nove evang.

Lado Stopar

Pripraviti občestvo na spremembe preko pridig

Vid Dragoš

Pastorala odraslih - publikacije

Mladino vključiti v oblikovanje pastorale

Večja vsakdanja odprtost za oddaljene

Jernej Marenk

Osebno spreobrnjenje vsakega posameznika

Vzgoja sodelavcev v pastorali

Premislek o organizira-nosti pastoralnega dela

p. Marko Novak

Poživljanje zakonskih in bibličnih skupin

Izobraževanje odraslih po malih občestvih

Duh preprostosti, solidarnosti, preveriti strukture

Barbara Zajc Tekavec

Molitveno življenje posameznikov

Povezava verouka in staršev

Pastorala mladih po birmi

 

Karitativna dejavnost

Posamezniki naj delujejo na področju, ki jim je blizu

Nova, sodobna in privlačna gradiva

Martina Kopina

Izobraževanje staršev veroukarjev

Skrb za vzgojo voditeljev malih skupin

Vključiti mlade v dejavno sodelovanje

s. Mirjam Černigoj

Skrb za osebno duhovno življenje

Redna tiha adoracija v vsaki župniji

Delo z družinami

 

Verouk kot pričevanje

Molitev in skrb za duhovne poklice

Razlaga zakramentov

 

Družinska kateheza

Redna kateheza več kot 45 min.

Konkretno sodelovanje mladih

 

Poudariti splošno poklicanost vseh

Poglobiti zakrament sprave

 

Marjan Dvornik

Duhovna gibanja

Pastorala družin

Vzgoja animatorjev, voditeljev, sodelavcev

 

Vdovci in vdove

Nosečnice in mame na porodniškem dop.

Ločeni

Simon Podkoritnik

Nagovarjati mlade

Vključevati katehete in izobražene teologe

Osebna vera in osebna molitev za pričevanje

Andrej Golčnik

vzgoja duhovnikov za spremljanje skupin

Večja skrb za ministrante

Cerkev prisotna na FB, Twitterju, spletu

Jože Kohek

Vzgoja za nove duhovne poklice,

Skrb za versko vzgojo odraslih

Skrb za pastoralo razvezanih in ločenih

Edi Strouhal

Gluhi in naglušni

Franc Dular

Duhovna poglobitev ŽPS

Uvajanje v dosledno zakramentalno življ.

Cerkev je živi Kristus med nami – DPS

Primož Bertalanič

Spreobrnjenje duhov-nikov za načrtovanje

Vzgoja odraslih

Reforma organigrama ŠPS

Janez Žakelj

Molitev

Kateheza odraslih, vključiti mašo

Praktičneh delavnice in projekti

Jože Miklavčič

Rast v osebni veri

Družina, daljna in bliž-nja priprava na zakon

Župnija - skupnost občestev

Igor Luzar

Duhovni poklici: preiti na sistemsko delo

Mreža dobrodelnosti po vseh župnijah

Poživiti ŽPS in skupine v župniji

Janko Pirc

Spodbuditi sodelovanje pri bogoslužju

Oblikovati itinerarij za birmance po birmi

Mediji – komunikacija, poročanje o temeljnem

 

Zadnji del seje ŠPS je bil namenjen pogovru o večjem vključevanju skavtov v mladinsko pastoralo v naši škofiji. Pokazala so se glavna vprašanja, ki naj bi jih obravnavali še na sejah Odbora za mladino in ŠPS.

Srečanje se je zaključilo v prijetnem načrtovalnem vzdušju ob kosilu.