« Nazaj na prvo stran

Postopno uvajanje bogoslužja z udeležbo vernikov - navodila škofov

30. april 2020

Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov.

Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. Tako se bodo verniki lahko udeležili svetih maš in prejemali nekatere zakramente. Cerkve so bile omejeno dostopne od 13. marca 2020, ko so škofje zaradi epidemije Covid-19 odpovedali svete maše z verniki.

Zaradi še vedno aktualne epidemije pa še naprej veljajo določeni varnostni ukrepi, ki se jih je potrebno držati pri skupnih obredih. Svetih maš se lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko in si pri vhodu v cerkev razkužiti roke. V cerkvah morajo še naprej ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati obhajilo samo na roke. Po vsaki sveti maši bo potrebno obvezno prezračiti cerkve. V župnijah, kjer ne bodo mogli zagotoviti ustrezne varnostne ukrepe, bodo cerkve še naprej ostale preventivno zaprte.

Škofje so ponovno dovolili tudi podeljevanje zakramenta svete spovedi, ki se lahko opravi na prostem ali v večjem prostoru ob zagotavljanju tajnosti in varnostnih ukrepov pred okužbo. Zakramenta krsta in cerkvene poroke sta možna ob upoštevanju navedenih navodil glede preprečevanja okužbe. Cerkveni pogrebi se izvajajo tako kot do sedaj ob udeležbi ožjih družinskih članov in upoštevanju državnih predpisov. Župnijski verouk do nadaljnjega še vedno poteka zgolj na daljavo. Vse slovesnosti, posebej birme, župnijske in škofijske slovesnosti so do nadaljnjega še vedno odpovedane.

Ta pravila se bodo glede na situacijo epidemije sproti prilagajala v smeri novih omejitev ali sprostitev. Pri uveljavljanju smernic lahko prihaja do razlik med posameznimi župnijami, kar je odvisno od velikosti cerkve, sodelovanja vernikov in razpoložljivosti zaščitnih sredstev.

Želimo si, da bi nove sprostitve pomagale vernikom pri živem duhovnem življenju. Še vedno smo vabljeni k previdnosti pred okužbo in k pospešeni molitvi za zdravje.

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19