« Nazaj na prvo stran

Seznam celodnevnih češčenj

26. november 2014

Objavljamo seznam celodnevnih češčenj po župnijah novomeške škofije.
Prisrčno vabljeni k molitvi v svoji in sosednjih župnijah!

 

ŽUPNIJA

DAN ČEŠČENJA

 

 

 

1

ADLEŠIČI

16. december

2

AJDOVEC

sobota pred praznikom Svete Trojice

3

AMBRUS

prva sobota v oktobru /prej vedno 6. 10./

4

BANJA LOKA

25. julij – farni zavetnik sv. Jakob st.

5

BELA CERKEV

30. november – farni zavetnik sv. Andrej

6

BOŠTANJ

nedelja v bližini Povišanja sv. Križa /14. 9./

7

BRUSNICE

sobota po Povišanju sv. Križa /14. 9./

8

BUČKA

prva sobota v maju

9

CERKLJE/KRKI

 25. april – farni zavetnik sv. Marko evangelist

 19. december - pred Božičem

10

ČATEŽ/SAVI

cvetna sobota

11

ČATEŽ – ZAPLAZ

/

12

ČRMOŠNJICE

29. december /v Semiču za obe župniji/

13

ČRNOMELJ

29. junij – farni zavetnik sv. Peter

vsak prvi petek v mesecu

14

DOBRNIČ

nedelja v bližini farnega zavetnika sv. Jurija /23. 4./

15

DOLE/LITIJI

prva sobota v septembru

16

DRAGATUŠ

četrtek po prazniku Kristusa Kralja

17

FARA/KOČEVJU

14. maj

18

HINJE

cvetna sobota

19

KOČEVJE

14. september - Povišanje sv. Križa

20

KOČEVSKA REKA

7. februar

21

KOSTANJEVICA/KRKI

25. julij - farni zavetnik sv. apostol Jakob st.

22

KRKA

sobota pred praznikom farnih zavetnikov sv. Kozma in Damjana /26. 9./

23

KRŠKO

prva nedelja v marcu

24

LESKOVEC/KRŠKEM

cvetni petek

25

METLIKA

5. december – pred praznikom farnega zavetnika sv. Nikolaja

26

MIRNA

sobota pred ali po sv. Apoloniji /9. 2./

27

MIRNA PEČ

15. april - dan posvetitve župnijske cerkve

28

MOKRONOG

sobota pred belo nedeljo

29

MOZELJ

/

30

STOLNA ŽUPNIJA

6. december – farni zavetnik sv. Nikolaj

31

NM – SV. JANEZ

28. oktober

32

NM – SV. LENART

6. november – farni zavetnik sv. Lenart

33

NM – ŠMIHEL

29. september - farni zavetnik sv. nadangel Mihael

34

OSILNICA

11. marec

35

PODGRAD

26. april – farna zavetnica Marija, Mati dobrega sveta

36

PODZEMELJ

15. januar

37

POLJANE/DOL. TOPL.

/

38

PREČNA

20. julij - sv. Elija, nekdanji farni zavetnik

39

PRELOKA

28. februar

40

RADOVICA

10. maj

41

RAKA

10. avgust - farni zavetnik sv. Lovrenc

42

SELA/ŠUMBERKU

/

43

SEMIČ

29. december

44

SINJI VRH

27. december – farni zavetnik sv. Janez evangelist

45

SOTESKA

2. junij

46

STARA CERKEV

15. maj

47

STARI TRG/KOLPI

sobota pred praznikom farnega zavetnika sv. Jožefa /19. 3./

48

STOPIČE

29. avgust

49

STUDENEC

pred ali po prazniku Brezmadežne /8. 12./

50

SUHOR

19. marec – farni zavetnik sv. Jožef

51

SV. DUH –VEL. TRN

sobota pred Binkoštmi /farni praznik/

52

SV. KRIŽ – GABROVKA

sobota pred 1. majem - pred Najdenjem sv. Križa /2. 5./

53

SV. KRIŽ – PODBOČJE

nedelja v bližini farnega praznika Povišanja sv. Križa. /14. 9./

54

ŠENTJANŽ

zadnja sobota v oktobru

55

ŠENTJERNEJ

24. avgust – farni zavetnik sv. Jernej

56

ŠENTLOVRENC

prva sobota v septembru

57

ŠENTRUPERT

ponedeljek pred pepelnico

58

ŠKOCJAN/NM

zadnja nedelja v maju – v bližini farnih zavetnikov sv. Kancijana in tov. /30. 5./

59

ŠMARJETA

15. december -  god blaženih Drinskih mučenk

60

ŠMIHEL/ŽUŽEMBERKU

zadnja sobota v septembru

61

ŠT. PETER – OTOČEC

22. februar

62

TOPLICE

prva sobota v marcu
Uršna Sela ( podružnica ) 14. september

63

TREBELNO

2. maj

64

TREBNJE

sobota pred pepelnico

65

TRŽIŠČE

praznik sv. Trojice

66

VAVTA VAS

24. februar – god sv. Matija

67

VELIKA DOLINA

tiha sobota

68

VELIKI GABER

/

69

VINICA

25. marec

70

ZAGRADEC

15. december

71

ŽUŽEMBERK

12. julij – farna zavetnika sv. Mohor in Fortunat

sobota pred tiho nedeljo

(stanje avgust 2014)


Že nekaj časa nazaj smo objavili tudi pobudo, v kateri so župnije razporejene tako, da vsaka župnija eno soboto moli pred Najsvetejšim po molitvenih namenih novomeškega škofa. Razpored je objavljen tukaj.

Prisrčno vabljeni k molitvi v svoji in sosednjih župnijah!