« Nazaj na prvo stran

Sinodalna spodbuda – december

7. december 2023

Vključevanje mladih v krajevno cerkev je pomembno, saj zagotavlja njihovo aktivno udeležbo in pripadnost skupnosti. Uporabite lahko katero od teh možnosti:

 

  1. Mladi vodenje dogodkov: Organizirajte dogodke, ki so privlačni za mlade, kot so delavnice, izleti, prostovoljno delo, športne dejavnosti ali skupinska druženja. Dajte mladim priložnost, da sami vodijo te dogodke ali sodelujejo pri njihovi organizaciji.
  2. Sodobne oblike komunikacije: Uporabite družabna omrežja, spletne platforme in aplikacije, ki so priljubljene med mladimi, da promovirate cerkvene dejavnosti in omogočite komunikacijo ter deljenje informacij.
  3. Mentorstvo: Zagotovite mentorstvo mladim članom skupnosti s strani starejših in izkušenejših članov cerkve. To lahko pomaga pri prenosu verskih vrednot, tradicij in izkušenj na mlajše generacije. (Ravno v tem času potekajo dekanijska srečanja za katehiste in katehistinje na način mentorstva in spremljanja, kar je lahko nam vsem v spodbudo)
  4. Prilagodljivost in odprtost: Bodite odprti za ideje in predloge mladih. Njihova perspektiva je lahko sveža in inovativna. Prilagodite cerkvene dejavnosti in program, da bolje odražajo interese in potrebe mladih.
  5. Izobraževanje in vključevanje: Organizirajte redna izobraževalna srečanja ali pogovore o temah, ki so pomembne za mlade, kot so verska vprašanja, etika, medosebni odnosi, kariera ipd. To bo spodbudilo njihov intelektualni razvoj in pripomoglo k občutku vključenosti.
  6. Aktivno vključevanje v cerkvene dejavnosti: Vključite mlade v služenje v cerkvenih dejavnostih, kot so pevski zbor, prostovoljno delo, skupine za prostovoljno pomoč, karitas, izdelovanje adventnih vencev, jaslic itd. To lahko okrepi njihov občutek pripadnosti in odgovornosti do cerkvene skupnosti.

Pomembno je, da se prilagodite potrebam in interesom mladih, hkrati pa ohranjate duhovne vrednote in tradicije cerkve. S prilagajanjem in vključevanjem lahko ustvarite vzajemno koristno okolje, ki spodbuja aktivno sodelovanje mladih v krajevni cerkvi.

Gregor Lotrič