Tudi v novem pastoralnem letu škof Andrej Glavan nadaljuje z mašami v domovih starejših občanov, ki ležijo v naši škofiji. Tako je v oktobru že obiskal dva domova. V petek, 11. oktobra, je obiskal dom v Leskovcu pri Krškem. Varovanci so se zbrali v skupni jedilnici, saj je bila za škofov obisk kapela premajhna. Prepevala je skupina deklet iz sosednje župnije Videm Krško. V soboto, 12. oktobra, pa je škof obiskal novomeški dom, kjer so praznovali 25-letnico blagoslovitve njihove kapele. Maše se je udeležilo veliko število varovancev. Poleg škofa sta maševala krajevni župnik Igor Stepan in duhovni pomočnik Janez Zdešar, ki že od svojega prihoda v župnijo duhovno oskrbuje dom starejših. Maše so se udeležile tudi direktorica doma ga. Milena Dular, nekdanja direktorica, ki je omogočila postavitev kapele in direktorica občinske uprave ga. Vida Čadonič-Špelič. Posebno zahvalo je škof izrekel tudi g. Vinku, ki v domski kapeli opravlja dela mežnarja in izrednega delivca obhajila in vsem organistom, ki spremljajo petje pri rednih mašah v domu. Ob spremljavi glasbenikov je prepeval zbor iz Stranske vasi. Direktorica doma je ob koncu maše povedala, da so v domu ponosni na kapelo, ki je verjetno največja in najlepša v Sloveniji.

Po maši je sledilo prijetno druženje ob bogati pogostitvi v avli doma.