« Nazaj na prvo stran

Škofovo adventno srečanje katehistov in katehistinj

16. december 2020

Na god sv. Barbare, 4. decembra, smo se katehistinje novomeške škofije srečale preko spletne povezave. Našemu srečanju se je pridružil tudi gospod škof Andrej Glavan.

Po molitvi in uvodnem pozdravu voditeljice skupnosti katehistinj in katehistov novomeške škofije s. Marije Zabret nas je nagovoril gospod škof. Poudaril je, naj ne čakamo na staro normalnost in naj klub razmeram v katerih se sedaj nahajamo, še naprej gradimo osebno vero in izvršujemo svoje katehetsko poslanstvo. Uspešnost kateheta je v delu z ljubeznijo in vero ob upoštevanju različnosti otrok in njihovih razmer.

Gospoda škofa je v nadaljevanju zanimalo, kako in na kakšne načine izvajamo kateheze v današnjih razmerah. Iz različnih delov škofije smo predstavili naše delo in nove poti za oznanjevanje. Vsak se trudi po svojih močeh pri sodelovanju in dogovori z domačimi duhovniki. V nekaterih župnijah se z otroci srečujejo prek računalniških aplikacij. Otroci pri tem načinu srečevanja zelo lepo sodelujejo. Tovrsten način kateheze jim povečini ustreza. Katehet lahko kombinira učno uro s posnetki s spleta in tako otroke spodbuja, da sami iščejo podobne vsebine, ki so povezane z katehezo. Učna ura je zelo podobna uram v naših katehetskih učilnicah. Katehet z otroci postavi osebni stik, ki je zelo dragocen v času izolacije in osamitve v katero smo potisnjeni.

V nekaterih župnijah poteka kateheza otrok preko spletnih učilnic. Le te so kateheti že predhodno pripravili ali jih urejajmo sproti. Kateheti lahko pošiljajo katehezo otrokom tudi preko elektronske pošte. V teh primerih otroci vračajo rešeno nalogo katehetom po elektronski pošti. Pri tem načinu kateheze so otroci bolj prepuščeni individualnemu in samostojnemu delu. Oziroma, če drugače pogledamo, pričakujemo večjo vključenost staršev v versko vzgojo svojih otrok. V ta namen, v nekaterih župnijah, kateheti pomagajo staršem s katehezami za starše, ki  potekajo prek spletne aplikacije enkrat ali večkrat mesečno. Še vedno iščemo nove poti s ciljem, da bi družine vero živele in jo prenašale v svoj vsakdanjik.

Srečanje nas je obogatilo z novo močjo in novimi spodbudami za naše delo. Izmenjali smo si izkušnje, ki jih pridobivamo z novim načinom oznanjevanja. 

Veliko vrednost predstavlja izmenjava praks. Tako je vsak katehet pridobil nov pogled, s katero bo lahko izboljšal način podajanja vere otrokom in tudi staršem.  

Naloga kateheta je, da pripravi pot h Gospodu. Biti mora glas besede in odpirati srca otrok in njihovih družin po »več in po bolj v evangeljskem smislu«. 

Naše srečanje smo zaključili z voščilom škofu Andreju, ki je pred dnevi godoval in voščilom obema katehistinjama Barbarama, ki sta godovali ob našem srečanju. 

Darinka Absec