« Nazaj na prvo stran

Svetnik tedna: sveti Andrej, apostol - 30. november

30. november 2023

V Svetem pismu je apostol Andrej omenjan ob treh priložnostih: ko so učenci na Oljski gori Jezusa spraševali, kdaj se bo izpolnila njegova napoved o razdejanju Jeruzalema (Mr 13,1); ko je Jezus nasitil pet tisoč mož, mu je poprej Andrej namignil na dečka, ki je imel pet hlebov in dve ribi (Jn 6,8–9); ko so pogani želeli videti Jezusa, je Andrej to željo sporočil Jezusu (Jn 12,22).

Apostol Andrej, brat Simona Petra, je bil prvi od dvanajstih Jezusovih apostolov, ki jih je Jezus osebno poklical k sodelovanju in velja za pomembnega krščanskega svetnika. Doma je bil iz Betsajde, kasneje pa je živel v Kafarnaumu ob Genezereškem jezeru. Po poklicu je bil ribič in goreč učenec Janeza Krstnika. Ta je nekega dne pokazal na mimoidočega Jezusa in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« in Andrej je takoj  šel za njim (Jn 1,36.40). V evangelijih apostol Andrej pogosto nastopa v dogodkih skupaj z Jezusom. Prvi tak dogodek je bil Jezusov krst, ko sta se Andrej in Janez Evangelist odločila, da postaneta Jezusova učenca, Andrej pa je povabil zraven še svojega brata Simona Petra, ki je kasneje postal prvak apostolov. Po Jezusovi smrti Andrej v Sv. Pismu ne nastopa več tako pogosto. Kasneje je oznanjal Jezusa po Mali Aziji in ob Črnem morju. Po nekaterih virih je prišel celo do reke Volge, kar je bil razlog, da ga štejemo za glavnega zaščitnika Rusije, Ukrajine in Romunije.

Ko so Jezusa prijeli, je apostol Andrej strahopetno zbežal. Po razlitju  Svetega Duha nad apostoli pa je deloval v Mali Aziji. Na koncu življenja  je bil škof v grškem mestu Patras, kjer je umrl kot mučenec na križu v obliki črke X. Njegove posmrtne ostanke so leta 357 prenesli v Carigrad, ki soga oklicali za »drugi Rim«, češ da je tam katoliško Cerkev ustanovil apostol Andrej. Njegovo smrt omenja spis z naslovom Trpljenje (Passio), ki navaja, da so ga v grškem mestu Patras križali na križu v obliki črke X. Tak križ se po njem imenuje »Andrejev križ«. Že od prvih stoletij njegov god praznujemo 30. novembra, zato lahko upravičeno sklepamo, da je to verjetno dan njegove smrti. Pri nas je apostolu Andreju posvečenih 51 cerkva: 17 župnijskih, 34 podružničnih in ena kapela.

 

Vir: Ognjišče

Pripravil: Franci Koncilija