« Nazaj na prvo stran

Teden molitve za edinost kristjanov 2022

14. januar 2022

»Na vzhodu smo videli, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2)

Od 18. do 25. januarja bo potekala molitvene osmina za edinost kristjanov. Geslo osmine je: »Na vzhodu smo videli, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). Svet Krščanskih cerkva v Libanonu je pripravil temo za letošnjo molitveno osmino.

Ekumensko srečanje za novomeško škofijo bo v četrtek, 20. januarja, pri frančiškanih v Novem mestu s pričetkom ob 18.00 uri, ko bo sveto mašo daroval generalni vikar škofije gospod Peter Kokotec.

Na srečanje so povabljeni pravoslavni kristjani in Evangelijska Cerkev Jezusa Dobrega pastirja. Po sveti maši bo krajše molitveno bogoslužje skupaj s sodelovanjem predstavnika Pravoslavne cerkve in Evangelijske Cerkve Jezusa Dobrega pastirja.

Na srečanje vabljeni tudi duhovniki iz bližnjih župnij.

Marko Burger,

član Komisije za ekumenizem in medverski dialog 

pri SŠK iz novomeške škofije

+++

Letošnji teden molitve za edinost kristjanov obhajamo že znotraj triletnega sinodalnega dogajanja, ki ima tudi bistveno ekumensko razsežnost. 

Papež Frančišek je ob odprtju sinode rekel: »To sinodo živimo v duhu molitve, s katero se je Jezus obrnil na Očeta za svoje: ‘Da bi bili vsi eno’ (Jn 17,21). K temu smo poklicani: k edinosti/enosti, k občestvu, k bratstvu, ki izhaja iz tega, da čutimo, da nas objema edina Božja ljubezen. Vsi, brez razlik, in posebej mi pastirji, moramo ohranjati in trdno zagovarjati to edinost.« 

Izbrana glavna misel oznanja upanje, saj govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja. Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus, nova Luč, ki razsveteljuje vsakega človeka. V našo temo je vstopil s svojim učlovečenjem in še globlje s svojo velikonočno skrivnostjo. Poslanstvo Cerkve, nas kristjanov je danes v tem, da smo zvezda, ki razsvetljuje pot k Jezusu. Le tako bomo znamenje upanja in Božje navzočnosti. 

Naša misel in molitev bosta v tem tednu objemali tudi trpeča ljudstva na Srednjem Vzhodu. Podivjani terorizem in vojni požar je nekatere pokrajine spremenil v pogorišče in ruševine. Na ozemlju, kjer je zibelka krščanstva, so kristjani le še neznatna manjšina. Manjšina, ki izginja, odhaja v neznano, ugaša brez glasu, trka na vrata Zahoda in prosi pomoči. »Srednji Vzhod danes joka, trpi in molči, medtem ko ga drugi teptajo v hlepenju po moči in bogastvu,« je rekel papež Frančišek. 

V teh dneh se bomo kristjani zbirali ob jaslicah, ki še vedno krasijo naše cerkve. Pridružili se bomo modrim svetim trem kraljem in se v skupni molitvi poklonili Novorojenemu. Čim bliže mu bomo, tem bolj eno bomo tudi med seboj. 

Priprava tedna molitve za edinost 2022 – gradivo

Navada je, da na severni polobli obhajamo teden molitve v dneh med 18. in 25. januarjem. Ta dva datuma je leta 1908 predlagal Paul Wattson, ameriški anglikanec, ki je 1909 prestopil v Katoliško cerkev. Datuma zaobjemata teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla in imata zato simbolični pomen (po rimskem koledarju so v tistem času 18. januarja praznovali Sedež apostola Petra, 25. januarja pa je praznik Spreobrnitve apostola Pavla). Gradivo za teden molitve že dolga leta skupaj pripravljata Papeški svet za edinost in komisija Vera in cerkvena ureditev (Faith and Order) pri Svetovnem (Ekumenskem) svetu Cerkva. Namenjeno je za obhajanje tedna molitve kot tudi za druge priložnosti čez leto, ko naj bi bilo v pomoč in spodbudo za zasebno ali skupno molitev ob drugih ekumenskih srečanjih. Pri njih naj bi izražali tisto stopnjo občestva, ki je že dosežena in molili za polno edinost, ki jo hoče Kristus. Na južni polobli obhajajo teden molitve v bližini binkoštnega praznika, ki je prav tako pomenljiv simbolični dan za edinost Cerkve. 

Gradivo, ki je pripravljeno na svetovni ravni, je v knjižici prilagojeno za rabo v Sloveniji. Za to pri nas poskrbi Komisija za ekumenizem in medverski dialog (prejšnje ime: Slovenski ekumenski svet) pri Slovenski škofovski konferenci v sodelovanju s predstavniki drugih Cerkva. Zaželeno je, da vse Cerkve in skupnosti vključijo gradivo v svoja bogoslužja. Uporabno je tudi za biblične skupine. Študij in pogovor naj se zaokrožita s skupnimi prošnjami. Berila, razmišljanja in prošnje so lahko tudi pripomoček za osebno molitev, ki naj jo spremlja zavest, da smo povezani v občestvo z vsemi, ki po svetu molijo za večjo vidno edinost kristjanov. Za vsak dan je izbrano eno berilo in evangelij.


Knjižico je po skupni predlogi Papeškega sveta za edinost kristjanov in Svetovnega sveta Cerkva pripravila in tisk oskrbela Komisija za ekumenizem in medverski dialog pri Slovenski škofovski konferenci, 


Mednarodna skupina pod pokroviteljstvom Papeškega sveta za edinost in Svetovnega sveta Cerkva (SSC) se zaradi pandemije ni mogla sestati v živo, ampak je delala na daljavo. Izbira teme in priprava osnutka za letošnji (2022) teden molitve je bila zaupana Svetu krščanskih Cerkva na Srednjem Vzhodu, ki ima sedež v Beirutu (Libanon). Za izhodišče so vzeli besede: »Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). V teh težkih časih bolj kot kdajkoli potrebujemo luč, ki sveti v temi. Kristjani oznanjamo, da se je ta luč razodela v Jezusu Kristusu. 

 

dr. Bogdan Dolenc,

član Komisije za ekumenizem in medverski dialog pri SŠK