« Nazaj na prvo stran

Tretje srečanje za pisanje pastoralnih načrtov

14. junij 2013

V soboto, 15. junija 2013, je v Baragovem zavodu potekalo že tretje srečanje Odbora za pastoralno prenovo, na katerega je gospod škof povabil vse župnike in po dva predstavnika ŽPS, vodila pa sva ga člana Strateškega sveta g. Marenk in Fabijan. Najprej  smo molili k Svetemu Duhu, da bi nas »on, Duh resnice, vodil k popolni resnici« (Jn 16,13) in bi tako spoznali naše prednostne naloge ter prejeli »moč z višave« (Lk 24,49), da se jih bomo tudi pogumno lotili. Polurno molitev je s sodelavci oblikoval g. Dvornik.  

Po molitvi in škofovih pozdravnih  besedah je tajnik ŠPS povzel dosedanje dogajanje v zvezi s PIP in naglasil, da je PIP sad plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (zaključek nedokončanih sinodalnih procesov) in odgovor na izzive sekularizacije; da pomeni PIP prehod od kulture dejavnosti h kulturi ciljev (močni smo v dejavnostih, šibkejši v izoblikovanju daljnosežnih ciljev). Kratko je spomnil na proces nastajanja PIP in povzel dogajanje v iztekajočem se pastoralnem letu: soočanje duhovnikov s PIP-om, delo na škofijski, dekanijski in župnijski ravni.

Sledilo je delo v sedmih skupinah. Predstavniki ŽPS so se v šestih skupinah pogovarjali o vprašanjih, ki so ju prejeli v vabilu, in sicer: Do kakšnih spoznanj ste prišli v dosedanjem delu s PIP-om?  ter Navedite tri pastoralne izzive, ki so po vašem mnenju najpomembnejši za našo krajevno Cerkev. Duhovniški skupini pa je g. Marenk predstavil vzorec pisanja pastoralnega načrta (kot bo pripravljen za vsak mesec v prihodnjem pastoralnem letu).

Po končanem delu po skupinah in okrepčilu so se duhovniki v dveh skupinah konkretno uvajali v vodenje procesa pisanja pastoralnega načrta, kar jih čaka z ŽPS v jeseni. Članom ŽPS pa je g. Marenk, kakor prej duhovnikom, predstavil vzorec pisanja načrta. Sledil je plenum, ko smo prisluhnili poročilom o delu po skupinah, predvsem konkretnim predlogom, razrešili veliko dilem ter odgovorili na mnoga vprašanja, da bo delo v novem pastoralnem letu 2013-2014, ki je »leto pisanja in sprejemanja pastoralnih načrtov« (PIP 135), steklo brez večjih ovir.

Srečanje je zaključil gospod škof z ugotovitvijo, da je opravljenega veliko dela in da je proces pastoralnega načrtovanja kljub zahtevnosti potreben in nujen, da pa se »vsako pastoralno spreobrnjenje prične pri nas, posameznikih«.

SF


To je bilo že tretje srečanje v pripravi na pastoralno načrtovanje. Prvo srečanje je bilo lani novembra in drugo letos februarja.