« Nazaj na prvo stran

V Tednu Karitas škof obiskal ŠK NM

9. december 2014

Zadnji teden v mesecu novembru je v Sloveniji potekal Teden karitas. V četrtek 27. 11. 2014 je bila v Baragovem zavodu v Šmihelu novinarska konferenca Škofijske karitas NM, kjer so predstavili svojo dejavnost v letošnjem letu. Dan kasneje, v petek, 28. 11., pa je ŠK na njenem sedežu v Baragovem zavodu v Šmihelu obiskal novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Predsednik ŠK NM Igor Luzar mu je na kratko predstavil zadnje aktivnosti ŠK NM v tem letu, generalni tajnik Gregov Vidic pa je podal poročilo o razdelitvi materialne in finančne pomoči. Letos je ŠK NM razdelila prosilcem že za 100 ton materialne pomoči in malo manj kot 100.000 evrov denarne. Pri tem je izpostavil, da se je število uporabnikov njihove pomoči povečalo. Socialna delavka Andreja Kastelic je predstavila pomemben del dejavnosti, ki poteka v obliki svetovanja prosilcem pomoči. Gospod škof se je zahvalil vsem prostovoljcem Karitas za njihovo požrtvovalno delo. V  pogovoru z vodstvom ŠK pa je izrazil željo, da bi se mreža Župnijskih karitas vedno bolj širila.

 

Poročilo delovanja Škofijske karitas NM v letu 2014


a) MATERIALNA POMOČ
- Redni paketi: 2.420 rednih (14.520 kg) ter 400 izrednih (1.660 kg) paketov hrane in pralnega praška (4.980 kg).
- Hrana iz Blagovnih rezerv RS: iz dobave v letu 2014 je bilo med junijem in srede novembra razdeljene nekaj več kot 52 ton hrane (testenine, moka, sladkor, sol, olje in mleko). Z navedenimi artikli dopolnjujemo paket z naborom prehranskih izdelkov, ki jih financiramo iz lastnih sredstev ter delno iz sredstev pridobljenih na razpisu MO NM.
- Pomoč z oblačili in s poklonjenim materialom;
- Izredna pomoč pri nakupu nujnih življenjskih pripomočkov/naprav (štedilnik, pralni stroj, hladilnik ipd.);

b) FINANČNE OBLIKE POMOČI
V letu 2014 je komisija za obravnavo prošenj prejela 729 vlog, od tega je bilo odobrenih 683 vlog. V okviru pomoči je bilo namenjenih:
- 41.300 eur za plačilo položnic (470 odobrenih prošenj),
- 17.270 eur za pomoč pri nakupu šol. potrebščin (pomoč je bila nudena 369 otrokom),
- dodatno 6.765 eur za pomoč pri nakupu kurjave (pomoč je prejelo 31 družin) in
- 30.000 eur za pomoč ob poplavah (hrana, čistila in finančne oblike pomoči).

c) NEMATERIALNE POMOČI
Svetovanje

V osebnih stiskah se velikokrat k nam zatekajo tudi ljudje, ki bolj kot po materialni pomoči izražajo potrebo po zaupnem osebnem pogovoru, za katere v birokratskih postopkih največkrat ni prav veliko priložnosti. Izvaja pa se tudi sočasno z nudenjem materialnih pomoči.
V okviru svetovalnega dela, katerega velik del v laični obliki opravijo prostovoljci, uporabnike usmerjamo v pravočasno reševanje stisk.

Letovanja
Tudi letos so se letovanja udeležile tri skupine – družine, starejši in otroci. Med 21. in 26. julijem so se letovanja udeležile 4 družine, letovanja otrok in mladostnikov pa 11. Med 26. in 30. majem je letovalo 15 starejših.
Kljub skromnim prostorom in omejenim virom smo zelo veseli, da lahko z velikim trudom naših strokovnih delavcev in prostovoljcev vsako leto polepšamo življenje številnih otrok, staršev, starejših in oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.


DONACIJE

Na stiske se z donatorstvom odzovejo tako posamezniki kot podjetja, za kar smo neizmerno hvaležni. Donacije pa obsegajo tako finančna kot tudi materialna sredstva. V letošnjem letu znaša samo vrednost poklonjene hrane in nerabljenih oblačil skoraj 31.000 eur.
Dobrodelno so se v okviru akcije Pokloni zvezek odzvali tudi otroci, ki so darovali zvezke in nekaj drugih šolskih potrebščin, s katerimi smo pomagali družinam v stiskah.


OPAŽANJA

-      Pričakovanja uporabnikov glede nudenja pomoči so velikokrat mnogo višja od realnih možnosti.
-      Namen pomoči s strani Karitas  je v tem, da se nudi oporo v okoliščinah, ko ljudje sami ne vidijo izhoda iz svoje stiske, hkrati pa v nudenju opore, da se uporabniki zmorejo s stiskami soočati čim bolj samostojno. Pomoč se zato prednostno nudi tistim uporabnikom, ki so se znašli v stiski in pomoči še niso bili deležni. Sporočilo, ki želimo, da doseže uporabnike pa je tudi, da naj bo zaprošanje za pomoč ter sprejemanje pomoči vzeto z odgovornostjo – torej ne zato ker bi jim pomoč pripadala, pač pa naj bo merilo stiska in če obstajajo možnosti ter razlogi, da bi lahko zmogli sami, potem naj pomoč solidarno odstopijo tistim, ki to pomoč potrebujejo.
-      Vloga Karitas je tudi v usmerjanju in spodbujanju uporabnikov, da svoje stiske rešujejo aktivno in na primaren način – torej da se posvetijo prepoznavanju in razreševanju vzrokov stisk.    


PROSTOVOLJCI

Bistven del pomoči pa je tisti, ki se nanaša na pomoč prostovoljcev 25 Župnijskih karitas, ki delujejo aktivno na območju Škofije Novo mesto. Ti so namreč prvi, ki prepoznajo stiske ljudi v njihovem okolju in se nanje tudi odzovejo. Pomoč, ki jo nudijo je raznovrstna, in sicer:
-      razdeljevanje hrane in nudenja pomoči z oblačili;
-      pomoč pri plačilu najnujnejših položnic;
-      organiziranje družabnih srečanj za starejše in bolne; obiskovanje teh na domovih, bolnišnicah in domovih za ostarele; obdarovanje starejših jubilantov ter praznično obdarovanje starejših;
-      izobraževalne dejavnosti za oskrbo in nego starejših na domu;
-      pomoč pri izposoji invalidskih ter ortopedskih pripomočkov,
-      pomoč pri izvedbi oratorijev za otroke;
-      učna pomoč za otroke in mladostnike;
-      ustvarjalne delavnice, v katerih sodelujejo tako starejši kot tudi mlajši – z izdelki obdarujejo starejše oziroma s prostovoljnimi prispevki od »prodaje« teh pomagajo pomoči potrebnim;
-      organizacija dobrodelnih koncertov z namenom osveščanja, spodbujanja medsebojne solidarnosti ter zbiranja sredstev za konkretne stiske ljudi;
-      pomoč pri reševanju stisk – prek svetovanja, usmerjanja na primerne ustanove/organizacije, prek zagovorništva ipd.
-      vključevanje uporabnikov v obstoječe programe nudenja pomoči z namenom opolnomočenja;


Ob številnih urah prostovoljnega dela (v letu 2013 so opravili 26.350 ur prostovoljnega dela ter skoraj 30.000 km)  in pripravljenosti prisluhniti pomoči potrebnim, pa so prostovoljci včasih izpostavljeni tudi negodovanju ljudi, ki si želijo stiske reševati le preko prejemanja materialne pomoči. Zato skupaj s prostovoljci prepoznavamo, da so nematerialne oblike pomoči v smislu usmerjanja in svetovalnega dela ter pozitivnih izkustvenih delavnic nepogrešljiv sestavni del procesa nudenja pomoči. Da prostovoljci pridobivajo potrebno znanje pa Škofijska karitas Novo mesto vsako leto organizira izobraževanja z aktualnimi strokovnimi vsebinami. Prostovoljci pa se odzovejo tudi na stiske ljudi, ki prihajajo z okoliških župnij, kjer Župnijske karitas še ne delujejo.