« Nazaj na prvo stran

Zakonske skupine v novomeški škofiji

14. oktober 2014

V novomeški škofiji je precej zakonskih skupin, ki se zbirajo v okviru župnij, pa tudi takih, za katere bi lahko rekli, da so medžupnijske ali celo medškofijske, saj zakonski pari prihajajo skupaj iz različnih župnij in škofij. Zakonske skupine se srečujejo enkrat mesečno in pri teh srečanjih uporabljajo različna gradiva. Nekatere sledijo programu Družina in življenje, druge uporabljajo gradiva Najina pot, spet tretje pa same skupaj z župnikom oblikujejo letne načrte za svojo skupino. Metoda dela je sprva pogovor med zakoncema o določeni temi in potem odprt dialog na srečanju. Vsak lahko pove, kar želi, in drugi ga spoštujejo. Večina parov iz zakonskih skupin skoraj vsako leto opravi tudi duhovne vaje ali ima posebna srečanja za duhovno poglobitev.

Spodaj objavljamo seznam zakonskih skupin, za katere vemo, da delujejo v naši škofiji. Dodani so tudi kontaktni podatki župnikov oz. voditeljskih parov. Povabljeni ste, da se nanje obrnete, če se želite vključiti v zakonsko skupino. Usmerili vas bodo naprej na skupino, ki bi ustrezala vaši starosti in željam.

Zakonske skupine so gotovo ena od zelo dobrih poti
do uspešnega in izpolnjenega zakona!

 

Kontaktni seznam zakonskih skupin v Škofiji Novo mesto:

Župnija

Število skupin

Kontakt - župnik

el.-pošta

 

Dekanija Črnomelj

 

 

 

Črnomelj

1

tel.: 07/305 18 24
GSM  041/828 389

peter.kokotec@rkc.si

Metlika

2

tel.: 07/305 83 31
GSM  041/816 822

joze.pibernik@rkc.si

Podzemelj

1

tel.: 07/306 91 74
GSM  041/612 150

peter.miroslavic@rkc.si

 

Dekanija kočevje

 

 

 

Kočevje

1

tel.: 01/895 07 10
GSM  041/796 241

damjan.stih@rkc.si

 

Dekanija leskovec

 

 

 

Leskovec

1

tel.: 07/492 71 30

ludvik.zagar@rkc.si

Šentjernej

1

tel.: 07/338 00 15
GSM  041/857 484

zu.sentjernej@rkc.si

Škocjan

4

tel.: 07/307 70 07
GSM  041/402 930

tone.dular@gmail.com

 

Dekanija Novo mesto

 

 

 

Mirna Peč

2

tel.: 07/307 87 33
GSM  041/884 212 

zu.mirna.pec@rkc.si

Novo mesto - stolna župnija

3

tel.: 07/384 44 13
GSM  041/732 139

zupnija.nm-kapitelj@rkc.si

Novo mesto – sv. Lenart

5

tel.: 07/338 14 70
GSM  041/347 069

info@nm-kloster.si

Novo mesto – Šmihel

2

tel.: 07/332 31 22
GSM  041/673 955

igor.stepan@rkc.si

Št. Peter - Otočec

2

tel.: 07/307 54 02
GSM  031/289 500

//

 

Dekanija Trebnje

 

 

 

Mokronog

1

tel.: 07/349 94 30
GSM  031/343 579

zu.mokronog@rkc.si

Šentrupert

1

tel.: 07/304 00 38
GSM  031/659 841

sdb.sentrupert@salve.si

Krka

2

tel.: 01/780 60 32
GSM  031/828 321

zupnija.krka@siol.net

 

Dekanija Žužemberk

 

 

 

Žužemberk

1

tel.: 07/308 71 95
GSM  041/274 451

zuzemberk@volja.net

 

Kontakt za skupine, ki delujejo po naslednjih programih – večinoma medžupnijske

 

Družina in življenje – regijski animatorji s področja dolenjske

Dani in Vilma Siter

 

GSM  041/ 770 200

siter.dani@gmail.com

Marija in Ivo Halas

 

GSM  041/616 534

marija.halas@krka.biz

Tomaž in Milena Petan

 

GSM  041/385 941

tomaz.petan@krsko.si

 

Za program Najina pot

žpk Jože Miklavčič

 

tel 07/498 70 26

joze.miklavcic@rkc.si

podatki za leto 2013/14 in naprej


Dodatne informacije lahko dobite pri voditelju Škofijskega odbora za družino g. Jožetu Miklavčiču, župniku v Kostanjevici na Krki: tel.: 07/498 70 26, joze.miklavcic@rkc.si.

 

"Srečevanje zakoncev v zakonskih skupinah je namenjeno medsebojnemu druženju, pogovoru in izmenjavi mnenj o odnosih med zakoncema, odnosih v družini, odnosih družine navzven, vzgoji otrok, delovanju v župniji… Zakonska skupina je skupina, kjer se med seboj pogovorimo o problemih in težavah, ki jih srečujemo v našem življenju. Poleg zakoncev se spletejo tudi vezi prijateljstva med našimi otroci, ki so vsakega druženja zelo veseli.
Zakonske skupine so vedno odprte za nove zakonce, ki čutite, da bi vam taka srečanja obogatila vašo skupno pot in si želite nekaj časa posvetiti pogovoru in razmišljanju o vašem družinskem življenju v krogu dobrih prijateljev, ki vas zagotovo znajo poslušati in vas razumejo."

vir splet