Odbor za cerkveno glasbo sestavljajo

voditelj odbora

 

Primož Bertalanič, župnik na Radovici in Suhorju in voditelj škofijske komisije za bogoslužje

za ZVONOVE

    

 

dr. Matjaž Ambrožič
g. Franc Vidmar, župnik v župniji Žužemberk
g. Janko Gabrič
, organist v župniji Sv. Duh - Veliki Trn

za ORGLE

 

g. Peter Smolič, organist v župniji Dobrnič, absolvent AG – kompozicija
g. Iztok Štrucelj
, organist v župniji Podzemelj, diplomant konservatorija
zunanji sodelavec prof. Aleš Makovac

za LJUDSKO PETJE

 

s. Judita Božič, organistka in katehistinja v stolni župniji Novo mesto, Kapitelj

za OTROŠKE PEVSKE ZBORE

 

ga. Mojca Jenič, profesorica in administrativna delavka na Konservatoriju za glasbo Jurij Slatkonja

za ODRASLE PEVSKE ZBORE

 

prof. Barbara Lotrič, stolna zborovodkinja in profesorica solopetja
asistenta pri projektih:

g. Peter Smolič
, organist v župniji Dobrnič, absolvent AG – kompozicija
g. Iztok Štrucelj
, organist v župniji Podzemelj, diplomant konservatorija

za TEOLOŠKI PREGLED BESEDIL

 

p. Anton Nadrah (sodeluje korespondenčno)