Sinodalna pot

V soboto, 9. oktobra 2021, je papež Frančišek začel sinodo z naslovom:

»Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo.«

Sinodalna pot krajevne Cerkve v škofiji Novo mesto se bo začela ob poslušanju, srečanju in razločevanju, ko bo pastir, škof dr. Andrej Saje, ki je pravkar začel svojo škofovsko poslanstvo v škofiji, poslušal svoje duhovnike. To se bo zgodilo na skupnem srečanju vseh duhovnikov na pastoralni konferenci v sredo, 3. novembra 2021, v Baragovem zavodu v Novem mestu in se čez nekaj dni nadaljevalo na duhovniških dnevih. S tem se bo začela ustvarjati milost srečanja, medsebojnega poslušanja in razločevanja v škofijskem zboru duhovnikov, ki bodo lahko pot sinode prinašali k vsakemu človeku in konkretno vstopali v občestvo.

Ob ustanavljanju novih Župnijskih pastoralnih svetov po župnijah se bo sinodalna pot nadaljevala s soudeležbo članov cerkvenih občestev. Takrat bomo z laiki, člani ŽPS pogledali nekaj prvih nebogljenih korakov sinode v naši krajevni Cerkvi in se pred adventnim časom, v soboto, 27. novembra 2021, zbrali na skupnem srečanju v Baragovem zavodu. Srečanje bomo zaključili s sveto mašo za uspeh sinode. Tako bo konec cerkvenega leta in začetek novega z adventnim časom nakazoval novi čas milosti.

Ves čas pa smo vabljeni, da sinodo podpremo z molitvijo, kot nas spodbuja papež Frančišek: »Vabim vas k molitvi, da bi nam razmišljanja in izmenjave med tem zbiranjem pomagale odkrivati veselje nad tem, da smo Božje ljudstvo, ki hodi skupaj, v poslušanju vseh«.

 

Adsumus Sancte Spiritus - Molitev za sinodo 2021-2023

Prve besede v latinskem originalu pomenijo »Pred teboj smo, Sveti Duh«. To molitev so skozi stoletja uporabljali na koncilih, sinodah in drugih zborovanjih Cerkve, njeno avtorstvo pa pripisujejo sv. Izidorju Seviljskemu (ok. 560–4. april 636). Ko vstopamo v sinodalni proces, s to molitvijo kličemo Svetega Duha, naj dela v nas, da bomo mogli biti občestvo in ljudstvo milosti. Za sinodalni proces od 2021 do 2023 predlagamo poenostavljeno obliko molitve, da jo bosta lahko vsaka skupina in liturgično občestvo lažje molila skupaj.

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.