Internetna stran Škofijske Karitas Novo mesto: http://www.karitas-nm.si/.

Kontakti Škofijske Karitas

e-mail: info@karitas-nm.si

Predsednik: Ciril Murn

Tajnik: Gregor Vidic
tel.: 07/ 38 44 428

Socialna delavka: Andreja Kastelic
tel.: 07/ 38 44 422

Župnijske Karitas delujejo v naslednjih župnijah novomeške škofije

Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na sebi najbližjo Župnijsko Karitas.

Boštanj
Cerklje ob Krki
Čatež ob Savi
Črnomelj
Hinje
Kočevje
Leskovec pri Krškem
Mirna
Mirna Peč
Novo mesto - Kapitelj
Novo mesto - Sv. Janez
Novo mesto - Šmihel
Novo mesto Sv. Lenart
Prečna
Semič
Stara Cerkev
Stari trg ob Kolpi
Sv. Križ - Podbočje
Šentjernej
Škocjan
Št. Peter - Otočec
Toplice
Trebnje
Vavta vas
Vinica