Škofijska gospodarska uprava

tajništvo: Tina Gradišar
tel.:   07/38 44 407
faks: 07/38 44 418
e-naslov: ekonom.novo.mesto@rkc.si

ekonom: prelat dr. Janez Gril
GSM: 041/634 667
e-naslov: janez.gril@rkc.si

 

Davčna številka Škofije Novo mesto:
- 88689794, ni zavezanec za DDV

Transakcijska računa:
- Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
TRR NLB: 02970-0255896447
Seidlova cesta 3, 8000 Novo mesto

- A banka Vipava d.d., glavna podružnica Novo mesto
A Banka: 05100-8012202592
Rozmanova 40, 8000 Novo mesto

Za nakazila iz tujine:
Nova ljubljanska banka d. d., Ljubljana
Seidlova 3, 8000 Novo mesto
NLB: (IBAN): SI 56 0297 0025 5896 447
SWIFT Code: LJBASI2X