Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Škofovi nagovori

povezava

Škofova kronika

povezava

Življenjepis

Škof Andrej Glavan se je rodil 14. oktobra 1943 v župniji Soteska očetu cerkovniku in organistu in materi gospodinji kot deseti od enajstih otrok. Krščen je bil 17. oktobra 1943 v tamkajšnji župnijski cerkvi sv. Erazma. Osnovno šolo je obiskoval v Soteski (1949-1953). Pri birmi je bil v letu zažiga škofa Antona Vovka (1952, danes božji služabnik), zato je moral priti z večino birmancev novomeške dekanije v škofijsko kapelo v Ljubljani. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Dolenjskih Toplicah (1953-1957), nato je nadaljeval višjo gimnazijo v Kranju (1957 -1961) in tam maturiral leta 1961. Nato je vpisal študij kemijske tehnologije na ljubljanski univerzi in leta 1966 postal diplomirani inženir kem. tehnologije. V času študija je bil član v več pevskih zborih in bil med ustanovitelji Študentskega pevskega zbora sv. Cecilije v Ljubljani.

Njegov duhovniški poklic je dokončno dozorel v zelo razgibanem, duhovno prebujenem pokoncilskem obdobju mladinske in študentske pastorale v Ljubljani. Po prihodu od vojakov je leta 1967 vstopil v ljubljansko bogoslovje in študiral teologijo na Teološki fakulteti. V mašnika ga je 29. junija 1972, na praznik sv. apostolov Petra in Pavla, v Ljubljani posvetil ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik. Dolga leta je služboval na "Loškem", sprva kot kaplan v Škofij Loki, nato kot župnik novoustanovljene župnije na Suhi in od leta 1981 dalje v župniji Stara Loka. Trikrat je bil izvoljen za dekana dekanije Škofja Loka, med letoma 1998 in 2005 pa je opravljal tudi službo arhidiakona drugega arhidiakonata ljubljanske nadškofije.

13. maja leta 2000 ga je bl. papež Janez Pavel II. imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje je prejel na praznik Marije, Matere Cerkve, 12. junija 2000 v ljubljanski stolnici. Za škofovsko geslo si je izbral besede iz Janezovega evangelija: "Karkoli vam reče, storite!" (Jn 2,5). Po odhodu nadškofa dr. Franca Rodeta v Rim, je bil izvoljen za upravitelja ljubljanske nadškofije. To službo je opravljal do 5. decembra 2004, ko je vodenje nadškofije prevzel novi nadškof Alojz Uran. Z njegovim nastopom je škof Andrej Glavan postal generalni vikar ljubljanske nadškofije.

7. aprila 2006 je takratni apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Santos Abril Y Castelló razglasil ustanovitev Novo mesto. 10. junija 2006 pa je bil škof Andrej Glavan v Novem mestu umeščen za prvega ordinarija nove škofije. Zanj dobesedno velja, da je opravljal vse pastoralne službe v Cerkvi od kaplana, župnika, dekana, arhidiakona do škofa.

Grb in geslo škofa Glavana

Prastara navada, da ima vsak škof svoj grb, ima začetke v 13. stoletju po Kristusu. Osebni grb škofa Andreja Glavana sestavlja ščit, razdeljen na dve polji:

V prvem delu je Andrejev križ. Apostol Andrej, škofov krstni zavetnik, naj bi po izročilu deloval v Bitiniji, Trakiji in Grčiji; torej na področju današnje Rusije in Balkana. Na stara leta se je kot škof naselil v Patrasu, kjer je okrog leta 60 po Kr., v času vlade cesarja Nerona pretrpel mučeništvo, ker ni hotel zatajiti Jezusa. Obsojen je bil na mučenje in križanje na poševno postavljenem križu.

V drugem delu škofovega grba je zvezda, Marijin simbol. Marija je za kristjana zvezda stalnica, ki mu kaže pot, in tudi zvezda danica, ki mu naznanja nov dan. Po besedah papeža Benedikta je Marija "popolnoma zaupala Bogu in nam tako postala zgled vere. Sodelovala je pri Božjem odrešitvenem načrtu prav do najtemnejših trenutkov ob vznožju križa na Kalvariji. [...] Človekovo zemeljsko življenje je stalna napetost med dobrim in zlim, je kot potovanje v viharnem morju. Marija je zvezda, ki vodi k Jezusu, Sonce nad teminami zgodovine" (15. avgust 2009 Castel Gandolfo).

Škofovsko geslo: "Karkoli vam reče, storite!" (Jn 2,5) je vzeto iz evangeljske pripovedi o svatbi v Kani Galilejski. Svatom je zmanjkalo vina. Marija je opazila njihovo zagato in opozorila Jezusa na to zadrego. Nato je naročila strežnikom: "Karkoli vam reče, storite!" Ko so poslušali njen glas in sledili njenemu navodilu, je Jezus naredil prvi čudež, ko je spremenil vodo v vino. Te besede nas učijo, da moramo biti pozorni na človeško stisko, predvsem pa, da se moramo v življenju in delovanju zanašati na Marijine in Jezusove besede, saj se bodo v našem življenju tako dogajale čudovite reči.

 Povzeto po: Letopis škofije Novo mesto (2011)