« Nazaj na prvo stran

Baragov dan 2021 v župniji Trebnje

20. januar 2021

V torek, 19. januarja 2021, se je novomeški škof msgr. Andrej Glavan pridružil obhajanju Baragovega dne v župniji Trebnje ob 153. obletnici smrti njihovega rojaka častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Ireneja Baraga. Škof je ob 18. uri vodil somaševanje v župnijski cerkvi ter nato molitev za uspešno dokončanje postopka za beatifikacijo, saj je za njegovo razglasitev potrebno le še eno uradno priznanje čudeža.

Škof je v homiliji orisal delo in predanost svetniškega škofa Baraga v njegovem dušnopastirskem in misijonskem delu med Indijanci in spodbudil k prav taki gorečnosti za Kristusa in njegov evangelij tudi tu med nami. Verno Božje ljudstvo pa je povabil tudi k pogostnemu zatekanju k temu velikemu dolenjskemu rojaku in k molitvi za njegovo beatifikacijo.

JP

Molitev za beatifikacijo častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga

Vsemogočni Bog, Oče luči, ki od tebe pride vsak dober dar in ki si nam po svojem častitljivem služabniku škofu Frideriku Ireneju Baragu poslal tako velikega misijonarja, učitelja in pastirja, usliši naše pobožne molitve in poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet k zveličanim. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…

Morebitna uslišanja sporočite na ordinarijat Škofije Novo mesto.

 

Kratek življenjepis

Luč sveta je zagledal 29. junija 1797 na gradu Mala vas pri Trebnjem in bil še isti dan krščen v župnijski cerkvi v Dobrniču. Zgodaj je izgubil starše in po nasvetu varuha je v letih 1816-1821 na dunajski univerzi študiral pravo. Na Dunaju je srečal redovnika Klemena Hofbauerja (Dvoržaka), svetniškega redovnika. V pogovorih z njim je Baraga začutil, da ni rojen za graščaka, ampak za apostola.

Šel je v Ljubljano študirat bogoslovje in bil 21. septembra 1823 posvečen v duhovnika. Tedaj je pri nas vladal mrzli janzenizem, ki je Boga prikazoval kot neizprosnega sodnika. Baraga pa je kot kaplan v Šmartinu pri Kranju in Metliki ljudem govoril o Bogu, ki je oče in trpi, če vidi, da je njegova ljubezen zavrnjena. O tem je tudi pisal. Slovenskim vernikom je leta 1830 podaril molitvenik Dušna paša. Ljudje so ga ljubili kot dobrega pastirja.

Leta 1831 je odšel v misijone v Ameriko. Škofa je prosil, naj ga pošlje na sever med Indijance, ki so jih brezvestni belci izkoriščali in uničevali. Naučil se je njihovega jezika, jim sestavil slovnico in slovar ter napisal molitvenik za indijanski plemeni Otava in Očipva.

Živel je skrajno revno. Pred vsakim napornim delom je dolge ure molil. 1. novembra 1853 je postal škof v Marquettu. Bil je pravi oče Indijancem, se boril za njihov obstanek in napredek. Bil je prvi škof, ki jim je govoril v njihovem jeziku. Ta junaški mož je do kraja izčrpan končal svojo bogato življenjsko pot 19. januarja 1868 v Marquettu v ZDA, kjer je bil prvi škof. Morda bomo Slovenci kmalu na 19. januarja obhajali god Ireneja Friderika Baraga, velikega misijonarja med ameriškimi Indijanci in našega svetniškega kandidata. Njegovo življenjsko vodilo je bilo njegovo škofovsko geslo: »Le eno je potrebno.«

 

Več na: https://www.skofija-novomesto.si/sl/svetniski-kandidati/friderik-irenej-baraga