« Nazaj na prvo stran

Če ne postanete kakor otroci

13. september 2022

Potem, ko so se katehisti in katehistinje v Baragovem zavodu prvikrat srečali 17. junija 2022, je na praznik Marijinega rojstva v pripravi na škofijsko srečanje potekalo že drugo srečanje, ki so se ga udeležili katehisti in katehistinje iz župnij Krka, Črnomelj, Novo mesto, Trebnje, Šentlovrenc, Dobrnič, Cerklje ob Krki, Sv. Križ - Podbočje, Boštanj, Škocjan in Šmarjeta.

PRVO SREČANJE 

Baragov zavod, 17.06.2022

Namen srečanja: slišati katehistinje/katehiste iz terena
Način dela: Ključne besede

1 ZEMLJEVID
Črnomelj: Darinka, Metka. Kočevje: -
Leskovec: Marjetka. Novo mesto: s. Marija, s. Damjana, Milena, Peter
Trebnje: Špela, Nejc, Sara, Fonzi. Žužemberk: Vesna.

2 KAKO SEM POSTAL KATEHET
Birmanci. Rast. Izziv. Družina. Otroci/Jezus. Jezus+otroci. Videnje. Ekipa. Oznanjevanje s srcem. Babica in Jezus. Rast z blagoslovom.

3 MOJE KATEHETSKO DELO … + * -

Navdušuje me +
Izoblikovanje za življenje, otroški smeh na koncu, poklicanost. Vprašanja iz življenja, zahvala otrok in staršev, veselje ob novem katehetskem letu.  Smeh. Gorečnost. Neformalna druženja, Srečanje. Refleksija. Ekipa.
Moti me -
Utrujenost. Zasičenost z dejavnostmi otrok. Premajhna pripravljenost katehetov. Brezbrižnost. Verouk kot šola. Šolsko spričevalo. Brezbrižnost staršev. Premala podpora staršev.
Zanimivo *
Spoznavanje vere skozi igro. Iskanje mej. Jezus te ljubi. Družina skupaj hodi. Nalezljivost lepega. Povezanost s starši. Zbranost. Prihajanje.

4 ČE BI JAZ USMERJAL KATEHEZO …

Povezovanje katehetov različnih župnij. Refleksija in spremljanje/mentorstvo.
Slišati, povezovati, spremljati! Praksa, karizma. Vključevanje odraslih/staršev.

Mladi vključeni. Mladi - vzor. Ukinitev spričeval. Baza dobre prakse.
Srečevanja in izobraževanja. Družinske kateheze. Vključevanje v bogoslužje.

5 S SEBOJ VZAMEM

Povezanost. Novi obrazi. Veselje nad ustvarjalnostjo in prizadevnostjo. Nove vezi. Vašo zavzetost. Ponovno snidenje. Hvaležnost. Odprtost za nove poti. Nove ideje. Mladost z babico. Poslušati in slišati. Skupnost. Refleksija. Rast.

POVZETEK
Hvaležnost, da lahko kot pri katehetskem delu reflektiramo/delimo občutke.

Veselje nad tem, da začnemo delati na večjem sodelovanju pri katehetskem delu.

Pomembnost povezovanja/srečevanja, da se učimo novih pristopov in timskega dela.

Upoštevati karizmo katehista/katehistinje.
Poleg KPŠ upoštevati tudi druge načine izobraževanja (šola za voditelja oratorija, katehetski simpozij, katehetske delavnice ipd.)
Spoznanje, da je katehetsko delo izziv za osebno in duhovno rast.

DRUGO SREČANJE

Baragov zavod, 8. 9. 2022

Način dela: kreativna skupinska dinamika
Odlomek SP: Če ne postanete kakor otroci (Mt 18)
Pripomočki: ura, volna, kitara, pisala …


1 REFLEKSIJA
V refleksiji smo najprej pogledali sebe in svoje delo v trenutni situaciji.

2 SPOMIN
Izpostavili smo svoje spomine: lepe stvari v spominu od mojega verouka … (brainstorming). Spoznanje: v spominu nam ostajajo doživetja, katehet kot osebnost, pesem, barve in narava …  in ne v prvi vrsti katehetske vsebine, nauk.

3 OSEBNA RAST
Zastavili smo si vprašanje: Kaj je kateheza/verouk – zame? Spoznanje: Pomembno je, da smo sami v procesu in rastemo, ne pa da se samo izčrpavamo pri svojem delu.

4 DOBRE STRANI
Kaj mi je kot katehetu/katehistu všeč in v katehetskem delu lahko pohvalim … (brainstorming). Spoznanje: Zdravilno je, da si podelimo lepe izkušnje.

5 TEMATIKE ZA SREČANJE NA ŠKOFIJSKI RAVNI
Preko kreativnega pisanja smo pripravili predloge tem za srečanja. Ugotovitev: zelo pestre možnosti, želja po ponovnem ovrednotenju katehetskega poslanstva in področja.


Škofijsko srečanje je predvideno v soboto, 8. oktobra ob 15.00, Baragov zavod.


Nekaj predlaganih naslovov: Povezanost katehetov, Sodelovanje družine s katehetom, Biti katehet - delati kot katehet, Katehistinje in kanonično polanstvo, Različnost otrok in različni pristopi do njih, Več prakse manj teorije, Pri verouku nismo v šoli ampak v življenju, Dinamika verouka, Kako starše pripraviti k sodelovanju, Alternativne oblike izobraževanja za katehezo, Širše možnosti katehetskega poslantva …

Povzetek: Katehetsko poslanstvo je postalo zoženo in degradirano. V večji meri  je zaprto v veroučno učilnico in se povezuje z besedo pouk/verouk. Katehetsko poslanstvo lahko pojmujemo širše in v misijonskem pomenu. Katehist ni samo nekdo za veroučno učilnico in mu je zaupano samo delo z otroki. V svojem poslanstvu je katehist lahko voditelj božje besede (nedeljsko bogoslužje), izredni delivec obhajila, voditelj oratorija, pastoralni asistent, pomaga pri pripravi na prejem zakramentov, spremlja skupine odraslih, skratka, je katehist sredi občestva v polnem in misijonskem pomenu besede. Razumljivo, z upoštevanjem ustrezne duhovne in pedagoške formacije. Ob tem je pomembno, da katehisti delajo na povezanosti med seboj in niso samostojni jezdeci. Ključno pa je, da si dovolimo sanjati primarno podobo katehetskega poslanstva, ki je v oznanjevanju vsemu stvarstvu in graditvi občestev.