« Nazaj na prvo stran

Duhovniki jubilanti 2022

23. junij 2022

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je v četrtek, 23. junija, v novomeški stolni cerkvi ob 11. uri ob somaševanju duhovnikov jubilantov vodil zahvalno bogoslužje za milost mašništva.

Sveti Oče, pridružil si me Kristusovemu večnemu duhovništvu in mi brez mojih zaslug zaupal službo v tvoji Cerkvi. Prosim te, naj bom goreč in blag v oznanjevanju evangelija in zvest v oskrbovanju tvojih svetih skrivnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

Zlatomašnik: msgr. Andrej Glavan, škof v pokoju

Msgr. Andrej Glavan se je rodil 14. oktobra 1943 v župniji Soteska pri Dolenjskih Toplicah očetu Jožetu in materi Mariji kot predzadnji od enajstih otrok. V Soteski je bil krščen in je hodil v tamkajšnjo osnovno šolo. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Dolenjskih Toplicah, višjo pa v Kranju, kjer je leta 1961 tudi maturiral. Po maturi je nadaljeval študij kemijske tehnologije na ljubljanski Univerzi in leta 1966 postal diplomirani inženir. Po nekajmesečnem stažiranju v tovarni Iskra v Žužemberku in enoletnem služenju vojaškega roka je vstopil v bogoslovje. Kot študent je sodeloval v mnogih cerkvenih pevskih zborih in pomagal pri ustanovitvi uspešnega zbora sv. Cecilije v Ljubljani. 29. junija 1972 je bil posvečen v duhovnika, 30. novembra istega leta pa je nastopil službo nedeljskega kaplana v Škofji Loki. Tam je bil poldrugo leto redni kaplan. V tem času je pripravljal ustanovitev nove župnije na Suhi in bil ob ustanovitvi 1. januarja 1975 imenovan za njenega prvega župnika. Leta 1981 je postal župnik v Stari Loki in je to službo opravljal do škofovskega imenovanja. Trikrat je bil izvoljen in imenovan za dekana škofjeloške dekanije (1980, 1985 in 1997). Bil je član Duhovniškega sveta ljubljanske nadškofije in od leta 1998 član Zbora svetovalcev. Od jeseni 1998 do marca 2005 je v ljubljanski nadškofiji opravljal tudi službo arhidiakona gorenjskega arhidiakonata. 29. maja 2000, na god Fatimske Matere Božje, ga je papež Janez Pavel II. imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. V škofa je bil posvečen na praznik Marije, Matere Cerkve 12. junija 2000 v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja. Za škofovsko geslo si je izbral Marijine besede iz Janezovega evangelija: »Kar koli vam reče, storite!« Po odhodu ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. dr. Franca Rodeta v Rim je bil 26. aprila 2004 izvoljen za škofijskega upravitelja ljubljanske nadškofije in je to vlogo opravljal do 5. decembra 2004, ko je vodenje nadškofije prevzel ljubljanski nadškof metropolit msgr. Alojz Uran. Z nastopom nadškofa Urana je prevzel mesto generalnega vikarja ljubljanske nadškofije.

Papež Benedikt XVI. je 7. aprila 2006 ustanovil novo novomeško škofijo in hkrati imenoval msgr. Andreja Glavana za njenega prvega škofa. Škofijo je v upravljanje prevzel ob slovesni umestitvi 10. junija 2006 v novomeški stolnici sv. Nikolaja. V naslednjih letih je skupaj s sodelavci postavil temelje za organizacijsko življenje škofije in posvečal pastoralno skrb povezovanju duhovnikov in utrjevanju zavesti o novem škofijskem središču med verniki. Kot novomeški škof je dvakrat opravil obisk Ad limina apostolorum, leta 2008 pri papežu Benediktu XVI. in leta 2018 pri papežu Frančišku. V zgodovino novomeške škofije bo trajno zapisan kot njen prvi škof. 31. julija 2013 ga je papež Frančišek, ob odstopu tedanjega ljubljanskega nadškofa, imenoval za apostolskega administratorja ljubljanske nadškofije. Slovenski škofje so ga hkrati izvolili za predsednika Slovenske škofovske konference. Službo apostolskega administratorja je opravljal do 4. oktobra 2014, ko je vodenje nadškofije prevzel novi ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. Vodenje Škofovske konference pa je sklenil ob koncu rednega mandata 23. marca 2017. 31. oktobra 2018 je msgr. Andrej Glavan dopolnil 75 let starosti in je v skladu s cerkvenimi predpisi papežu ponudil svoj odstop z mesta krajevnega škofa. Papež Frančišek mu je službo podaljšal po načelu »nunc pro tunc«, 30. junija 2021 pa je njegov odstop dokončno sprejel in imenoval msgr. dr. Andreja Sajeta za njegovega naslednika.

 

Biseromašnik: g. Jože Šuštarič, župnik župnije Podgrad

Gospod Jože Šuštarič je bil rojen 18. januarja 1934 v Brezju, župnija Semič. Maturiral je leta 1955 na črnomaljski gimnaziji in nato dve leti služil vojaščino. Po odsluženem vojaškem roku je vstopil v bogoslovje in bil na praznik sv. Petra in Pavla leta 1962, pred 60 leti, posvečen v duhovnika. Njegovo prvo in edino kaplansko mesto je bila župnija Ljubljana – Trnovo, kjer je ostal šest let. Leta 1969 je bil imenovan za župnijskega upravitelja in čez dve leti za župnika župnije Ljubljana – Šentvid. Po enajstih letih je bil leta 1980 poslan za župnika v župnijo Dobrnič, nato pa leta 1993 v župnijo Podgrad, kjer deluje kot župnik in zvesti pastir vse do danes.

 

Srebrnomašnik: msgr. mag. Igor Luzar, Škofija Novo mesto

Msgr. mag. Igor Luzar se je rodil 8. januarja 1960 v Novem mestu, župnija Novo mesto - Sv. Lenart. Sveti krst je prejel kot odrasel katehumen leta 1986 v ljubljanski stolnici. Srednjo tehnično šolo je obiskoval v Novem mestu, nato pa vpisal študij veterine. Pri tridesetih letih je v njem dozorel klic v duhovništvo. 29. junija 1997 je bil v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika in bil poslan kot kaplan v župnijo Ljubljana – Šentvid. Po dveh letih je odšel v Rim na študij dogmatične teologije in oktobra 2001 magistriral. Od 2001 do konca leta 2006 je z večkratnim vmesnim podaljšanjem opravljal službo vicerektorja slovenskega papeškega zavoda Slovenik v Rimu. V Slovenijo se je vrnil leta 2007 in se vključil v mlado novomeško škofijo. Že v rimskem času je bil imenovan za postulatorja v postopku za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija Grozdeta, ki se je zaključil 2010 z razglasitvijo za blaženega. Zdaj ostaja postulator za njegovo kanonizacijo. Leta 2010 je prejel častni naziv monsignor.  

Kot duhovnik novomeške škofije je bil do leta 2015 direktor Škofijske karitas in voditelj Škofijske komisije za karitativne dejavnosti. Vmes je za določen čas imel službo hišnega duhovnika v Karmelu v Mirni Peči, bil eno leto duhovni pomočnik v župniji Škocjan s posebno skrbjo za terapevtsko skupnost Cenacolo, bil urednik škofijskega glasila Jagode naše pastorale. Škofa Andreja Glavana je večkrat spremljal kot ceremonier na birmah in drugih slovesnostih po župnijah. Leta 2018 je postal hišni duhovnik Šolskih sester de Notre Dame v Novem mestu. Od leta 2016 dalje je aktivno vključen v skrajšane ničnostne postopke oziroma danes v svetovalno pisarno za ničnostne zakonske pravde v Škofiji Novo mesto.

 

Stanislav Škufca, duhovni pomočnik v župnijah Trebnje in Šentlovrenc: 40 let duhovništva

Gospod Stanislav Škufca se je rodil staršema Stanislavu in Genovefi na praznik sv. Jožefa, 19. marca 1955 v Ljubljani. Družina je živela na Velikih Vrheh, župnija Krka. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani na Poljanah. Po maturi in opravljeni vojaščini je vstopil v bogoslovje in bil na praznik sv. Petra in Pavla leta 1982 v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Sledila so tri kaplanska mesta: župnija Brezovica, župnija Zagorje ob Savi in župnija Stari trg pri Ložu. Leta 1990 je bil imenovan za župnika župnije Planina pri Rakeku, po enajstih letih, 2001, pa za župnika župnije Sv. Križ – Gabrovka, kjer je bil zvesti pastir svoje črede do leta 2021. Sedaj deluje kot duhovni pomočnik v Trebnjem in Šentlovrencu.

 

Dr. Andrej Saje, ordinarij: 30 let duhovništva

Msgr. dr. Andrej Saje se je kot prvorojenec rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu očetu Dragu in mami Frančiški. Po Srednji naravoslovno-matematični šoli v Novem mestu in odsluženem vojaškem roku je leta 1986 stopil v Bogoslovno semenišče. Leta 1992 je bil posvečen v duhovnika v ljubljanski stolnici. Dve leti je bil kaplan v Grosupljem, nato pa tri leta tajnik ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Leta 1997 je odšel na študij cerkvenega prava na papeško univerzo Gregoriano v Rim, kjer je leta 1999 končal magisterij, leta 2003 pa doktorat iz cerkvenega prava s specializacijo v pravni sodni praksi.

Po vrnitvi v Slovenijo je od leta 2003 do leta 2013 opravljal nalogo generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference. Hkrati je bil imenovan za študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, kjer je ostal do leta 2016. Od leta 2003 je predavatelj pri Katedri za kanonsko pravo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Od leta 2016 do imenovanja za škofa je bil sodni vikar - oficial nadškofijskega cerkvenega sodišča v Ljubljani. Od leta 2009 do 2013 je bil tudi član Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab. Od 2013 do 2015 je deloval kot duhovni pomočnik v župniji Ljubljana Ježica, od 2014 do 2021 dalje pa v slovenskih župnijah Sele in Bajdiše v krško-celovški škofiji.

30. junija 2021 ga je papež Frančišek imenoval za škofa mlade novomeške škofije, kjer je nasledil škofa v pokoju, msgr. Andreja Glavana.

 

Luka Zidanšek, župnik župnije Semič: 20 let duhovništva

Gospod Luka Zidanšek se je rodil 4. maja 1976 v Ljubljani očetu Metodu in mami Marjeti. Družina je živela v Depali vasi, župnija Domžale. Obiskoval je gimnazijo Jožeta Plečnika v Ljubljani in po maturi leta 1995 stopil v Bogoslovno semenišče.  29. junija 2002 je v ljubljanski stolnici prejel zakrament mašniškega posvečenja.

Njegovo prvo in edino kaplansko mesto je bila župnija Šentjernej, kjer je kot kaplan deloval tri leta. Že po treh letih, leta 2005, je prejel v upravo župnijo Semič in v soupravo župnijo Črmošnjice. Leta 2007 je postal župnik iste župnije Semič ter soupravitelj Črmošnjic. Obe župniji skrbno vodi in upravlja vse do danes.