Spričevala po zaključeni prvi stopnji je prejelo devet slušateljev, ki so 2 leti šolanja opravili letos ali lani. Diplome o opravljeni celotni katehetsko pastoralni šoli (1. in 2. stopnja), pa je prejelo 8 slušateljev, ki so šolo zaključili lani ali letos. Katehetsko pastoralna šola je namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje versko znanje in globlje živeti svojo vero. Obenem pa šola izobražuje tudi katehiste in katehistinje, ki v župnijah poučujejo verouk. Šolanje traja 4 leta in je razdeljeno na dva dela. Predavanja potekajo ob četrtkih popoldne. Udeležba na predavanjih je odprta vsem, ki bi jih tematike zanimale, ne glede na to, če so uradno vpisani v šolo. Namen katehetske šole ni suho podajanje znanja, ampak se med slušatelji razvije lepa skupinska dinamika.

Več o Katehetsko pastoralni šoli si lahko preberete na tej povezavi, kjer so objavljena tudi pričevanja nekdanjih slušateljev šole.