« Nazaj na prvo stran

Navodila slovenskih škofov za praznovanje velike noči v času epidemije

8. april 2020

Na osnovi navodil Kongregacije za bogoslužje so slovenski škofje 24. marca 2020 sprejeli naslednja navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji, ki veljajo za letošnje izredne razmere v času epidemije koronavirusa.

Radijski misijon na Radiu Ognjišče: SI UPAŠ ŽIVETI?

Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljamo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020. Vsak dan bo misijonski govor ob 10.15 in 17.00. Ob 19h bo sveta maša. Ob 20h bo pogovorni večer s sodelovanjem poslušalcev. V okviru misijona sodelujejo: p. Anselm Grün, nadškof dr. Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in dr. Bojan Ravbar.

Zvonjenje in molitev škofov ob ponedeljkih zvečer

Škofje določajo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih. Pesem zvonov naj bo priprošnja Mariji za konec epidemije. Vsak ponedeljek zvečer ob 20.00 bodo zvonovi po cerkvah vabili vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki smo povabljeni, da ta dan prižgemo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

__________________________________________________________________

Cvetna nedelja, 5. april 2020

Škof Andrej Glavan bo ob 10.00 obhajal bogoslužje cvetne nedelje v novomeški stolnici brez navzočnosti ljudstva. Na začetku maše bo blagoslov zelenja. Verniki v ta namen doma pripravite zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovite z blagoslovljeno vodo. Prenos svete maše iz novomeške stolnice bo organiziran na Facebook profilu KapiteljNM, njen posnetek pa bo ob 14.30 na ogled na lokalni televiziji TV Vaš kanal. Sveto mašo iz mariborske stolnice ob 10.00 bo na nacionalni ravni prenašala TV SLO 2 in Radio Ognjišče. Povabljeni tudi k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta ob 11.30 na TV SLO 1.

Veliki četrtek, 9. april 2020

Škof Andrej Glavan bo ob 18.00 daroval sveto mašo v zaprti stolnici brez udeležbe vernikov. Verniki ste povabljeni, da spremljate prenos preko spleta na Facebook profilu KapiteljNM ali se pridružite v duhu z molitvijo  rožnega venca za duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo. Vabljeni, da v krogu družine pripravite slovesnejšo večerjo kot spomin na Jezusovo zadnjo večerjo s svojimi učenci. Ob tem lahko preberete evangeljska poročila o zadnji večerji in se v družinskem pogovoru zadržite ob dogodkih velike noči. Na veliki četrtek obhajamo praznik ustanovitve zakramenta duhovništva in evharistije, zato se spomnimo naših duhovnikov in jim lahko čestitamo.

Veliki petek, 10. april 2020

Stolni prošt Božidar Metelko bo ob 18.00, brez navzočnosti vernikov v novomeški stolnici  opravili bogoslužje velikega petka. Verniki ste povabljeni, da bogoslužje spremljate preko Facebook profila KapiteljNM, ali pa se v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma molite križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako ste povabljeni, da zvečer ob 21.15 spremljate križev pot papeža Frančiška v neposrednem prenosu na TV SLO 2. Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.

Velika sobota, 11. april 2020

Blagoslova ognja in jedil letos odpadeta. Škofje določajo, da je zaradi epidemije letos veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Škofje vabijo vse vernike, da doma pripravite velikonočna jedila in se udeležite televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 ob 15.00 (ponovitev ov 17.30 TV SLO 2). Prav tako bo ob 15.00 potekal blagoslov jedil v zaprti novomeški stolnici brez navzočnosti vernikov. Verniki ste povabljeni, da blagoslov spremljate preko spleta na Facebook profilu KapiteljNM. Ob 19.50 lahko na TV SLO 1 prisluhnete velikonočni poslanici slovenskih škofov.

Verniki pa lahko tudi doma sami spoštljivo blagoslovite jedila. Blagoslov opravite na naslednji način:

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Velikonočna vigilija

Škof Andrej Glavan bo na veliko soboto ob 20.00 obhajal velikonočno vigilijo v zaprti stolnici  brez udeležbe ljudstva. Verniki ste povabljeni, da bogoslužje spremljate preko spleta na Facebook profilu KapiteljNM, po možnosti s prižganimi svečami v svojih domovih.

Na večer velike sobote ste povabljeni tudi k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1.

Velika noč, 12. april 2020

Velikonočne procesije letos odpadejo. Ob 8.00 se bodo oglasili vsi zvonovi, kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Velikonočna sveta maša

Škof Andrej Glavan bo ob 10.00 v zaprti stolnici daroval velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Povabljeni ste k spremljanju spletnega prenosa svete maše na Facebook profilu KapiteljNM ali preko prenosa lokalne televizije TV Vaš kanal (ura bo znana kasneje). Neposredni prenos velikonočne svete maše bo tudi iz mariborske stolnice ob 10.00 na TV SLO 2. Prav tako ste povabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta ob 11.30 na TV SLO 1 in predvsem neposrednega prenosa papeževega blagoslova mestu in svetu, Urbi et Orbi, ob 12.00 na TV SLO 1.


Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

V novomeški stolnici bo stolni župnik Silvester Fabijan bo ob 10.00 daroval sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Spletni prenos sv. maše bo na Facebook profilu KapiteljNM.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

Kanonik dr. Janez Gril bo ob 10.00 v zaprti stolnici daroval sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Omogočen bo spletni prenos maše na Facebook profilu KapiteljNM. Prenos svete maše bo tudi iz mariborske stolnice ob 10.00 na TV SLO 2. Vabljeni tudi k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta ob 11.30 na TV SLO 1. 


Spovedovanje v času epidemije

Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom v času epidemije ne smejo podeljevati zakramenta sprave. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna. Zato škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudite iskreno kesanje ter zmolite kesanje (Moj Bog, žal mi je …). Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« in odpušča grehe. Potreben je tudi trdni sklep, da bomo čim prej, ko bo mogoče, pristopili k zakramentalni spovedi. (prim. KKC 1452.1492) O tem, kako prositi za odpuščanje Boga, je spregovoril tudi papež Frančišek pri eni od homilij pri jutranji

maši. V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

Posebni odpustki okuženim, družinskim članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike v epidemiji COVID-19

Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek, da bi mogli v skrivnosti tega trpljenja odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« in bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja. Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji. Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev. Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ.


Svete birme in verouk odpovedani do konca epidemije

Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodila o birmah.

Darovanje za župnije in duhovnike

V trenutnih razmerah, ko ni skupnih svetih maš, v župnijah tudi ni nabirk, ofrov in darovanja za potrebe župnije in duhovnikov. Zato nas škofje vabijo, da tudi s finančnimi darovi ohranjamo povezanost z našim občestvom in podpremo duhovnike. Vabimo Vas, da stopite v stik z duhovniki in jih tudi v tem pogledu povprašate po konkretnih potrebah in možnostih za prispevek v vaši župniji (št. bančnega računa, osebno po epidemiji). Za vse darove se v imenu župnij in duhovnikov vnaprej zahvaljujemo!


Celotna navodila slovenskih škofov za obhajanje velikončnih bogoslužij so objavljena spodaj v posebnem dokumentu.