V četrtek, 9. 2. 2017, se je novomeški škof Andrej Glavan sestal z vodstvom Policijske uprave. Škofijo sta obiskala direktor PU Janez Ogulin in vodja kriminalistične policije France Božičnik. Škof jima je predstavil zaskrbljujoče stanje glede števila vlomov v cerkve in župnišča v zadnjih letih na področju naše škofije. Kot je bilo v zadnjem času večkrat opozorjeno, se je število kaznivih dejanj zoper cerkvene osebe in prostore zelo povečalo, kar povzroča tudi vedno večji občutek nevarnosti pri duhovnikih in vernikih. Zato so tudi na Slovenski policiji pripravljeni na hitro ukrepanje. V naslednjih tednih naj bi sledili sestanki policistov z duhovniki po dekanijah, kjer bodo skupaj predlagali najučinkovitejše samozaščitne ukrepe. Ravno tako pa bodo v pripravljenosti policija, ki hkrati prosi tudi župnike in vernike za previdnost in javljanje sumljivega dogajanja.

Seznam vlomov v cerkve in župnišča
na področju Škofije Novo mesto v zadnjih letih:

 1. Ambrus – župnišče
 2. Boštanj - župnišče
 3. Čatež ob Savi - župnišče
 4. Čatež – Zaplaz – 3 krat v cerkev in župnišče
 5. Dolenjske Toplice
 6. Hinje – 3 krat - župnišče
 7. Krka – 2 krat - župnišče
 8. Mirna – 2 krat - župnišče
 9. Mokronog – 2 krat - župnišče
 10. Novo mesto – Stolna župnija (vlom v cerkev)
 11. Novo mesto – Šmihel (vsaj 2 krat v župnišče)
 12. Novo mesto – Sv. Lenart – klošter
 13. Novo mesto – Sv. Janez (Kamence) - župnišče
 14. Podzemelj - župnišče
 15. Prečna - župnišče
 16. Raka - župnišče
 17. Suhor - cerkev
 18. Stopiče - župnišče
 19. Studenec – 2 krat - župnišče
 20. Stara cerkev – župnišče
 21. Sv. Križ – Gabrovka
 22. Šentlovrenc - župnišče
 23. Šentpeter – Otočec – župnišče
 24. Šmarjeta - župnišče
 25. Vavta vas - župnišče
 26. Veliki Gaber – v župnišče
 27. Vinica – župnišče
 28. Zagradec – župnišče