V sredo, 15. 2., se je na zadnji seji v tem mandatu zbral Duhovniški svet (DS) novomeške škofije. Duhovniški svet je izvoljena skupnost duhovnikov, ki kot škofov senat predstavlja zbor duhovnikov, ter pomaga škofu pri vodstvu škofije. DS predseduje g. škof. Na zadnji seji tega mandata je bila osrednja točka referat z naslovom »Ali je naša Cerkev uboga za uboge?«, ki ga je pripravil g. Andrej Golčnik, župnik iz Šmarjete. Papež Frančišek v svojih katehezah pogosto spodbuja duhovnike in vernike, da bi v župnijah znali živeti z ubogimi, jih prepoznavali in jim stali ob strani. V drugem delu seje pa je analizo drugega mandata DS po posameznih sklopih prejšnjih sej ovrednotil tajnik DS g. Tone Gnidovec, župnik na Vinici. S to sejo se je tako zaključil drugi mandat DS v novi škofiji. Volitve novega DS bodo predvidoma konec meseca maja, ko bodo duhovniki iz svoje srede izbrali nove predstavnike.