Koliko je zdravje vredno, se človek zave šele, ko zboli. Ko resneje zbolimo, nas napotijo v bolnišnico. Vernemu človeku bližina duhovnika in bogoslužnega prostora v preizkušnji bolezni veliko pomeni. V novomeški bolnišnici je v kletnih prostorih že dolgo časa postavljena kapela: za molitev, sveto mašo in obhajanje zakramentov.

Pred nekaj meseci je vodstvo bolnišnice v Novem mestu dodelilo nov, sicer manjši, a prijeten prostor za novo bolniško kapelo. Večji del dosedanje opreme ni primeren za novo kapelo. Arhitekt Matija Marinko je pripravil načrte za nov tabernakelj in oltar. Izvedbena dela so se že začela in računamo, da bodo v nekaj mesecih zaključena. Prenova in oprema nove kapele pa je zahtevna tudi po finančni plati. V polnosti jo lahko uresničimo le s pomočjo in podporo dobrotnikov iz vseh občestev naše krajevne Cerkve. Zato se ljubeznivo obračamo na ljudi dobre volje in prosimo za pomoč, da s svojimi darovi podprete obnovo bolnišnične kapele. Vsak Vaš dar je dragocen.

Nakažete ga lahko na tekoči račun Škofije Novo mesto, Kapiteljska 1, 8000 Novo mesto: TRR SI6 0297 0025 6347 885 s pripisom: Dar za bolniško kapelo.

Bolnišnični duhovnik, frančiškan p. Marko Novak s sodelavci, se že vnaprej zahvaljuje za vsak dar, ki ga boste namenili za opremo kapele novomeške regionalne bolnišnice, ki pokriva široko področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja.