Posvet o nadškofu Alojzu Šuštarju v Trebnjem

V četrtek, 1. junija 2017, dopoldne je v Baragovi dvorani v Trebnjem potekal simpozij oz. posvet z naslovom Nadškof Šuštar v spominu Slovencev. Posvet je organiziralo Kulturno društvo Trebnje ob 10. obletnici smrti njihovega velikega rojaka nadškofa Alojzija Šuštarja. Navzoče sta na začetku pozdravila novomeški škof Andrej Glavan in trebanjski župan Alojzij Kastelic, ki sta poudarila veličino Šuštarjeve osebnosti, ki je prišla do izraza v prelomnih časih slovenskega osamosvajanja in narodne pomladi. Strokovne referate pa so prispevali naslednji predavatelji:

  • mag. Blaž Otrin, Nadškofova vizija Cerkve po demokratičnih spremembah na Slovenskem;
  • dr. Matevž Košir, Nadškof Šuštar skozi gradivo Republiškega sekretariata za notranje zadeve;
  • dr. Andrej Saje, Dediščina nadškofa Šuštarja;
  • dr. Stane Granda, Odsev Dolenjske v Šuštarjevem značaju;
  • dr. Vinko Škafar, Zavzet ekumenski realist.

Vsi so poudarili, da je bil nadškof Šuštar zares človek evropskega formata z bogatimi organizacijskimi izkušnjami, širokega duha, z vero v Boga in človeka, njegovo temeljno dobroto, od koder je izhajala tudi njegova dobrohotna naravnanost za dialog z vsemi, tudi drugače mislečimi. Dobro se je zavedal situacije v Slovenski Cerki in državi in si je zelo prizadeval za narodno spravo glede dogodkov okoli druge svetovne vojne, v pastorali pa je eno prvih skrbi namenjal solidni vzgoji laikov in šolstvu, da bi preko vzgoje in izobrazbe prišli tudi do spremembe v mišljenju za boljšo prihodnost.

Plakat

Sorodne povezave

Iz življenja župnij