Junij je za večino slovenskih duhovnikov mesec duhovniških posvečenj in obhajanja duhovniških jubilejev. Cel mesec, ki je posvečen Jezusovemu presvetemu Srcu, potekajo različna letniška srečanja in skupna praznovanja. Tako je tudi letos novomeški škof Andrej Glavan povabil duhovnike jubilante iz novomeške škofije k skupnemu praznovanju pri Materi Božji na Zaplazu in sicer na dan državnosti v nedeljo, 25. junija, ob 16. uri. Vabilu so se z veseljem odzvali, razen zlatomašnika Viktorja Kastelica, ki mu zdravje tega ni dopustilo. Pridružili so se pa tudi drugi duhovniki, da počastijo svoje sobrate in se spomnijo svojih obletnic posvečenja.

Letošnji duhovniki jubilanti iz novomeške škofije so:

zlatomašnika, ki obhajata 50-letnico posvečenja in duhovniškega služenja:
ANTON BOBIČ,
župnik na Studencu - zlata maša bo 2. julija 2017 ob 10.00 v božjepotni cerkvi na Slinovcah pri Kostanjevici -
in VIKTOR KASTELIC, duhovnik v pokoju v župniji Stopiče - zlata maša bo 2. julija 2017 ob 10.00 v župnijski cerkvi v Stopičah.

  • 40 let duhovništva: Jože Erjavec, župnik v Šentlovrencu;
  • 30 let duhovništva: Janez Cevec, župnik v Šentjanžu; Franc Vidmar, župnik, dekan in čast. kanonik v Žužemberku
  • 20 let duhovništva: mag. Igor Luzar, škofov ceremonier


"V »zaplaškem letu«, ko se pripravljamo na praznovanje stote obletnice posvečenja romarskega svetišča, se bomo zbrali ob zaplaški Materi Mariji, da bi se zahvalili za prehojeno pot naših jubilantov in za vse, kar so po Božji milosti v moči mašniškega posvečenja mogli narediti za Cerkev na Slovenskem in še posebno v novomeški škofiji. Bogu se bomo zahvaljevali za poklicanost, obenem pa prosili našega velikega Duhovnika Jezusa Kristusa za stanovitnost do konca in za nove duhovne poklice."

msgr. Andrej Glavan