Od 18. do 25. januarja 2018 smo obhajali teden molitve za edinost kristjanov. Letošnje geslo ekumenske osmine: "Tvoja desnica, Gospod, je mogočna" je bilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 15,6) in govori o neskončni moči in modrosti Boga, ki osvobaja njegove zveste. Besedila za molitev in bogoslužja so v sodelovanju s papeškim svetom za edinost kristjanov pripravili kristjani s karibskega otočja v Ameriki, za slovenske razmere pa jih je slovenski ekumenski odbor.

Osrednje ekumensko srečanje za novomeško škofijo je bilo v sredo, 24. januarja 2018, ob 18.00 v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu. Skupni molitvi so se pridružili predstavniki pravoslavnih in evangelijskih kristjanov iz Novega mesta. Bogoslužje so poleg bratov frančiškanov, p. Tomaža Hočevarja in p. Krizostoma Komarja, novomeškega dekana dr. Silvestra Fabijana in predstavnika škofije za ekumenizem g. Marka Burgerja oblikovala še paroh Srbske pravoslavne Cerkve mag. Danijel Nikolić in pastor Evangelijske Cerkve dobrega pastirja dr. Danijel Brkič.

Namen ekumenskega srečanja je graditi bratstvo med vsemi Cerkvami po svetu, da skušamo celiti rane in ločitve, ki so nastale zaradi nesoglasij v zgodovini krščanstva. Ob letošnji molitveni osmini je posebej odmevala 500-letnica reformacije, ki smo jo obhajali leta 2017.

»Danes ni čas, da iščemo napake, ampak čas, da se za vse napake skušamo opravičiti, saj smo vsi bratje in sestre v Kristusu,« je dejal g. Marko Burger, ki v novomeški škofiji deluje tudi kot animator za ekumenizem. Pater Tomaž Hočevar je v pridigi povedal, da »moramo biti kristjani graditelji enotnosti povsod,« in hkrati poudaril pomen družine, ki je za večino največja vrednota in varen pristan v življenju. Pastor evangelijske cerkve Dobrega pastirja dr. Danijel Brkič je povedal, da je »bližnji najkrajša pot do Boga. Bog pa je tam, kjer sta ljubezen in prijateljstvo,« kar naj bi bilo naše vodilo tudi pri prizadevanju za edinost kristjanov. Zbrane je nagovoril tudi predstavnik srbske pravoslavne cerkve mag. Danijel Nikolić in poudaril, da je danes v svetu potrebno sporočilo miru in ljubezni. Dekan novomeške dekanije dr. Silvester Fabijan pa se je v imenu novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana zahvalil vsem, ki karkoli dobrega storijo, »da smo bližje Kristusu in bratom drugih krščanskih cerkva«.

Ekumensko gibanje ali ekumenizem je gibanje in prizadevanje za edinost vseh kristjanov. Ekumenizem gradimo predvsem na tistih elementih, ki povezujejo vse kristjane: sveti krst, sveto pismo, vera v troedinega Boga … Hkrati pa v skupinah za dialog med različnimi veroizpovedmi potekajo tudi pogovori o točkah, kjer se razlikujemo in se iščejo odgovori, ki bi nas povezali v resnici in ljubezni. Velik prispevek v prizadevanjih za edinost kristjanov je dal tudi papež Frančišek s svojimi pobudami odprtosti do vseh bratov kristjanov, predvsem pa so odmevala njegova srečanja z najvišjimi predstavniki pravoslavnih Cerkva in njegovo srečanje z evangeličani v Lundu na Švedskem.

 

Razlaga gesla in sporočila molitvenega tedna za edinost kristjanov 2018:

Božja previdnost je hotela, da ima na poti k edinosti osrednje mesto molitev. To pomeni, da edinost ne more biti preprosto sad človeškega delovanja. Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo je »izdelati«, niti ne moremo odločati o njeni obliki in času, ko bo uresničena, ampak si jo moramo pustiti podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati prostor delovanju Svetega Duha in mu zaupati. Edinost je predvsem Božji dar. Ni ekumenizma, ki ne bi imel korenin v molitvi. Molitev je srce celotne ekumenske poti in mora ostati v središču. Tako je zapisal papež Benedikt XVI.

Za letošnjo glavno temo so kristjani otočja Karibov v Srednji Ameriki izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Iz nje je vzeto geslo: »Tvoja desnica, Gospod, je mogočna«. Pesem opeva osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja je posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim suženjstvom. Največ tamkajšnjih prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pripeljali evropski kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z ljudmi in prisilno delo in jih oropali njihovih neodtujljivih pravic.

Današnji izzivi – na Karibih in vsepovsod po svetu - vnovič ogrožajo svobodo in dostojanstvo človeka, predvsem osebni grehi in grešne družbene strukture. Revščina, nasilje, krivice, odvisnost od mamil in pornografije ter trpljenje, žalost in strah, ki iz tega izhajajo – vse te izkušnje pohabljajo človekovo dostojanstvo.

Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope – je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma. Tudi tu je bila na delu »mogočna Božja desnica«. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.

dr. Bogdan Dolenc
tajnik Slovenskega ekumenskega sveta