Gibanja v novomeški škofiji

V novomeški škofiji svoje poslanstvo opravljajo tri duhovna gibanja.

Katoliška karizmatična prenova (oz. Prenova v Duhu);
Neokatehumenska pot;
in Gibanje fokolarov (Marijino delo)

Sledijo kratke predstavitve posameznih gibanj.

Katoliška karizmatična prenova (Prenova v Duhu)

Katoliška karizmatična prenova v naši škofiji je del Slovenske katoliške karizmatične prenove. Sami se ne označujemo kot duhovno gibanje, ampak kot duhovni tok. Lahko bi rekli, da je to metoda nove evangelizacije, ki temelji na osebnem izkustvu Božje ljubezni in Jezusa, živega med nami.

Organiziranost

Duhovni tok nima posebne organizacije, razen društva Prenova v Duhu, ki za svoje člane izdaja revijo Prenova in vsako leto nekaj prevodov knjig znanih evangelizatorjev. Znotraj vsake škofije so laiki izbrali koordinatorja in najožjo skupino sodelavcev, ki so zadolženi za izvajanje programa. Vsaka škofija ima tudi izbranega duhovnega voditelja. Vsake štiri leta pa predstavniki škofij izberejo koordinatorja za celotno Cerkev v Sloveniji.

V župnijah oblikujemo mollitvena občestva, v katerih se zbirajo verniki praviloma enkrat tedensko. Značilnost teh skupin je gojenje slavilne molitve, branje in premišljevanje Božje besede in molitev za potrebe posameznikov. Molitvena občestva vodijo animtorji.

Program in aktivnosti evangelizacije

-  Mesečna srečanja s slavljenjem, poučevanjem, pričevanji in molitvijo nad posamezniki. V naši škofiji imamo mesečna srečanja za dekanijo Črnomelj vsako prvo nedeljo v mesecu v pastoralnem centru in za ostali del škofije v Zavodu Friderika Barage v Šmihelu pri Novem mestu vsako drugo nedeljo v mesecu;
-  Seminarji, ki praviloma trajajo osem srečanj enkrat tedensko, ki predstavljajo uvajanje v osebno izkustvo in so temelj za novo evangelizacijo v župnijah. Seminarje izvajamo na povabilo krajevnega župnika. Trenutno deluje v naši škofiji 19 molitvenih občestev.
-  Molitev za osvobajanje, za katero smo usposobili skupino animatorjev na seminarju, ki ga je vodil Neal Lozano, ki to delo opravlja preko 30 let. To mollitev izvajamo pri sestrah de Notre Dame v njihovi hiši na Mestnih njivah, običajno prvo soboto v mesecu.
-  Molitvena veriga za duhovnike, redovnike in duhovniške kandidate je eden od podpornih stebrov za Cerkev v naši škofiji. Trenutno ima vsaka posvečena oseba in duhovniški kandidat po 3,5 molivca.
-  Na škofijski ravni izvajamo še občasne dejavnosti: usposabljanje animatorjev, ure čaščenja pred Najsvetejšim, dneve duhovnosti, predvsem pa spodbujamo vključevanje v prostovoljsko delo v župnijah, predvsem v karitativne dejavnosti.
-  Vključujemo se v program na državnem nivoju, ki obsega letno srečanje vsako tretjo soboto v oktobru, izobraževanje animatorjev, srečanja s povabljenimi gosti iz tujine, slovenska srečanja duhovnih gibanj, romanja v Paray le Monial in Medžugorje in srečanja na Kureščku. Katoliška karizmatična prenova podpira civilno iniciativo za družino in pravice otrok in delovanje TV EXODUS-a.
-  Razvijamo še nove programe evangelizacije, s katerimi želimo ponuditi Cerkvi v Sloveniji nove možnosti evangelizacije.

Zgodovina

Začetek tega duhovnega toka postavljamo v čas po II. Vatikanskem koncilu, čeprav je že papež Leon XIII. V novoletni poslanici leta 1901 pozval vse škofe v Katoliški Cerkvi, da poživijo vero v Svetega Duha. Prvi Slovenci so se srečali s to duhovnostjo v letu 1972, ko so kot študentje bivali v ZDA. Prvi seminar je prirpavil duhovnik Anton Marinko v Kamniku leta 1977, drugega pa v Novem mestu  na Kapitlju v adventu nasednjega leta.  Iz tega seminarja je nastalo molitveno občestvo v stanovanju v bloku. Od tedaj so zelo hitro začela nastajati molitvena občestva po vsej Sloveniji. Leta 1979 smo se udeležili svetovnega srečanja Katoliške karizmatične prenove v Lurdu, kjer smo se srečali z mnogimi znanimi karizmatiki. Večje srečanje je bilo še v Rimu, kjer smo imeli posebno srečanje s papežem v Vatikanskih vrtovih, tik pred atentatom na papeža. Od vsega začetka smo se povezovali s sorodmini skupinami po svetu, posebej pa še s Karizmatsko obnovo iz Hrvaške in s skupinami iz avstrijske Koroške.

Nosilci služb

Koordinator za Slovenijo: dr. Janez Cerkovnik
Korodinator za škofijo Novo mesto: Marjan Dvornik
Duhovni voditelj: Janez Rihtaršič
Koordinatorja za molitev za osvobajanje: Vinko in Marinka Kocjan
Koordinator za molitveno verigo: Marijan Juch
Koordinatorka za širjenje literature in podporo skupnim programom: Jožica Juc

Neokatehumenska pot

Neokatehumenska pot je proces evangelizacije odraslih. Namen neokatehumenata je s pomočjo etap neokatehumenske poti v že krščenih vernikih na novo ovrednotiti zakrament krsta in preko božje besede in liturgije privesti posameznika k osebni odločitvi za Kristusa.
Prva neokatehumenska skupnost je nastala leta 1964 v barakarskem naselju v predmestju Madrida pod okriljem Kika Argüella in Carmen Hernández. Člani prve skupnosti so bili ubogi iz tega predmestja, ki se niso branili pred takšnim načinom evangelizacije, ampak so ga sprejeli in s hvaležnostjo nanj odgovorili. Rodilo se je prvo "gorčično seme", iz katerega je do današnjih dni zraslo veliko drevo neokatehumenskih skupnosti.
Odkritje konkretnega načina pokrstnega katehumenata je prišlo v stik tudi s cerkveno hierarhijo, najprej z madridskim nadškofom, msgr. Casimirom Morcillom, ki je ob pogledu na barake potrdil delovanje Svetega Duha in blagoslovil to delo, saj je v njem videl uresničenje koncila, na katerem je sodeloval kot eden glavnih tajnikov.
Neokatehumenat je podrobno preučila tudi Kongregacija za božansko bogoslužje. Tajnik kongregacije, msgr. Annibale Bugnini, in skupina strokovnjakov, ki so z njim sodelovali, so bili nad njim očarani. Videli so, da Sveti Duh preko ubogih že uresničuje to, kar so sami razvijali že nekaj let v katehumenatu za odrasle. Po dveh letih preučevanja liturgično-katehetske prakse neokatehumenske poti so v uradnem glasilu kongregacije izdali pohvalno besedo za delo, ki opravlja neokatehumensko pot v župnijah. V poti so prepoznali dar Svetega Duha, ki uresničuje koncil.
Tudi Katekizem katoliške cerkve v 1231. členu natančno določa potrebnost pokrstnega katehumenata za vsakega krščenca: "Krst otrok zahteva po svoji naravi pokrstni katehumenat. Ne gre samo za potrebnost pokrstnega poučevanja, temveč za potreben razcvet krstne milosti v času osebne rasti."
Papež Janez Pavel II. je uradno priznal neokatehumensko pot kot itinerarij katoliške formacije in potrdil statut neokatehumenske poti. Potrditev statuta je dopolnitev dolgotrajnega razvoja, ki je vodil cerkveno učiteljstvo, da je uvidelo vedno večjo potrebnost ponovne evangelizacije krščenih in je prepoznalo v neokatehumenski poti primerno sredstvo za dosego tega cilja.
Več o neokatehumenski poti je možno najti na uradni spletni strani, kjer je objavljeno tudi celotno besedilo njenega statuta.

Neokatehumenska skupnost se v novomeški škofiji srečuje v Baragovem zavodu v Novem mestu - Šmihel. Za dodatne informacije se obrnite na škofijo ali g. Janeza Zdešarja, župnika v Veliki Dolini.

Povzeto po objavi na strani župnije NM-Šmihel.

Marijino delo

Iz življenja gibanj

Blagoslov kapele v Butoraju

Škof Andrej Glavan je v sobot, 12. maja 2012, blagoslovil kapelo Marije kraljice apostolov v vasi Butoraj v župniji Črnomelj.

Zbrala se je velika skupina vernikov.

Fotografije g. Marjana Dvornika so dosegljive na tej povezavi, nagovor škofa Glavana pa lahko najdete tukaj.

Škof Andrej Glavan je v sobot, 12. maja 2012, blagoslovil kapelo Marije kraljice apostolov v vasi Butoraj v župniji Črnomelj.

Zbrala se je velika skupina vernikov.

Fotografije g. Marjana Dvornika so dosegljive na tej povezavi, nagovor škofa Glavana ... beri dalje.

Srečanja z Donom Turbittom tudi v novomeški škofiji

V preteklem tednu, od 26. aprila do 6. maja, je bil na povabilo Katoliške karizmatične prenove ... beri dalje.

V preteklem tednu, od 26. aprila do 6 ... beri dalje.