Na Butoraju smo imeli od 29. julija do 3. avgusta dneve duhovnosti Katoliške karizmatične prenove z naslovom "Pridi in poglej". Program so sestavljale predvsem dopoldanske pogovorne delavnice, kjer smo si izmenjali mnoge dobre izkušnje z različnih področij našega udejstvovanja, in popodanske delavnice, ki so bile namenjene duhovni poglobitvi. Dopoldanske delavnice so bile po vrsti: SWOT analiza naših slavilnih skupin, pregled in izkušnje v različnih oblikah občestev, predstavitev programa za starostnike Inštituta Antona Trstenjaka in sonaravno vrtnarjenje. Popoldanske delavnice pa so bile namenjene raziskovanju vloge in delovanja Svetega Duha v občestvih in posameznikih. V sredo smo romali na Marijino božjo pot na Žeželj, kjer je za nas maševal gospod Peter Kokotec. Na praznik Porcijunkule pa smo pred kapelico v Butoraju imeli celonočno bedenje.
Dan smo vedno začeli s hvalnicami, zaključevali pa skupno molitvijo zvečer pred kapelico. Vse dni se je programa udeleževalo med 20 in 40 udeležencev, predvsem animatorjev, tako da se je v šestih dneh izmenjalo skoraj 100 ljudi. Na koncu smo si zaželeli, da bi prihodnje poletje te dneve odprli za vse ljudi, saj je počitniški čas primeren obilnejšo porcijo duhovne hrane.

Marjan Dvornik