Katoliška karizmatična prenova v novomeški škofiji ob 100-letnici fatimskih dogodkov pripravlja vodeno pripravo na POSVETITEV MARIJI za popolno predanost JEZUSU KRISTUSU po napotkih sv. Ludvika M. Grignion de Montforta.

Uvodno srečanje pred pričetkom priprave bo v petek, 12. maja ob 19.45 pri frančiškanih v Novem mestu po večerni sv. maši v Frančiškovi dvorani, kjer bo predstavljen potek in vsebina priprave. Sama 33-dnevna priprava pa bo začela teči naslednji dan, na praznik Fatimske Matere Božje, 13. maja, in se bo zaključila 14. junija, en dan pred praznikom Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Pripravo na posvetitev bo opravljal vsak udeleženec osebno v molitvi in premišljevanju, tekom priprave pa bodo pripravljena še dve ali tri skupna srečanja. Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, v četrtek, 15. junija, bo sledila skupna posvetitev Jezusu Kristusu po Mariji pri frančiškanih v Novem mestu.

Gradivo – knjigo Posvetitev Mariji za pripravo na posvetitev lahko kupite v Knjigarni Kapitelj v Novem mestu ali si jo izposodite na uvodnem srečanju. Pripravljalna srečanja bo vodil pater Krizostom Komar. Za vsa morebitna vprašanja lahko napišete na el.-pošto: mj.juch@gmail.com