V sredo, 10. septembra 2014, je v Baragovem zavodu potekal letošnji Pastoralni tečaj za novomeško škofijo pod naslovom: »Laik kot voditelj«. Udeležilo se ga je približno 65 duhovnikov, redovnic in laikov, ki aktivno sodelujejo v življenju domačih župnij in novomeške škofije. Tak je tudi namen pastoralnih tečajev, da vsako leto ob začetku pastoralnega leta nudi možnost stalnega izobraževanja ob različnih izbranih temah vsem, ki tako ali drugače delujejo v pastorali. Večina navzočih laikov je bila slušateljev Katehetsko-pastoralne šole, ki deluje v Novem mestu.

V ospredju letošnjega pastoralnega tečaja je bilo vprašanje aktivnega delovanja laikov v cerkvenem in družbenem življenju. Že pri pozdravu na ob začetku je škof Glavan poudaril, da ne smemo zapasti v napačno dilemo češ: laiki so bodisi ponižne ovce ali divji levi. Namesto tega se morajo vsi skupaj, duhovniki in laiki, učiti pravega sodelovanja, ko bo vsak doprinesel svoj delež v skupnem delu za Božje kraljestvo. Pri tem imata svoje posebne in neodtujljive naloge tako duhovnik kot laik.

Teološko podlago za razmislek je nato predstavil prvi predavatelj prof. dr. Andrej Šegula, ki je na podlagi dokumentov II. vatikanskega koncila in različnih okrožnic o laiškem apostolatu potrdil, da imajo laiki pravico in dolžnost izražati svoje mnenje in dejavno sodelovati na vseh področjih cerkvenega življenja. Laiki naj delajo vse, kar smejo delati in je lastno njihovi poklicanosti. Eno glavnih vprašanj v razvoju teologije laikov je bilo, kako definirati mesto laika v Cerkvi. Laika ne smemo razumeti samo kot »ne duhovnika«, temveč ima na podlagi krsta svojo pravo poklicanost, da v vsakdanjem življenju in v svetu, kamor duhovnik pogosto ne more priti, vsak trenutek gradi Božje kraljestvo.

Gospod Dani Siter je nato predstavil svojo izkušnjo aktivnega pastoralnega dela laika kot voditelja, saj z ženo Vilmo že več let vodita gibanje Družina in življenje, ki v Sloveniji povezuje zakonske pare v okrog 150 zakonskih družin (vseh zakonskih skupin v Sloveniji je okoli 400), na vikend seminarjih, odmikih za pare, počitniških tednih itn.

Na koncu je svoje pričevanje o laiku kot voditelju civilnodružbenega gibanja podal še Aleš Primc, voditelj Civilne iniciative za družin in pravice otrok, ki je vodila kampanjo za klasično družino ob referendumu o družinskem zakoniku. Sprva je podal lepo primerjavo med duhovnikom kot očetom vernikov v svoji župniji in očetom ter otroki v naravni družini. Poudaril je, kako pomembno je, da imajo duhovniki radi svoje vernike in da za to naklonjenost tudi molijo, saj bodo le takrat lahko zares predani in goreči voditelji in vzgojitelji. Podobno imajo tudi naravni očetje svoje otroke radi, čeprav jim otroci pogosto te ljubezni ne znajo vračati in pokazati s hvaležnostjo.
Nadalje je razmišljal o identiteti kristjana v današnji družbi. Ugotavljal je, da kristjani pogosto ne nastopimo dovolj izrazito, da se na nek način prilagajamo uveljavljenim vzorcem, pri tem pa pogosto zamolčimo del svoje identitete. Prepričan je, da bi morali bolj jasno izraziti svojo identiteto: »Kdo sem?« ne da bi pri tem hoteli rušiti prizadevanja drugače mislijo. Pri svojem delu za pravice družine in svetost življenja izhaja iz in skuša slediti osebnemu odnosu z Jezusom Kristusom.

Letošnji pastoralni tečaj s svojo temo in pričevanji ni bil le aktualen temveč tudi zelo zanimiv.

Janko Pirc