»Prosite in vam bo dano!
Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo odprlo!...«


»… Kajti vsak, kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;
in kdor trka, se mu bo odprlo.«
Mt7, 7-8

V četrtek, 15. 10. 2015, na god sv. Terezije Velike, je bila v novomeški stolnici slovesnost ob začetku študijskega leta. Po dveh letih obiskovanja Katehetsko pastoralne šole so spričevala iz rok predstojnika šole dr. Stanka Gerjolja po končani prvi stopnji prejele štiri slušateljice. Po štiriletnem študiju, predavanjih, seminarjih, delavnicah in opravljeni katehetski praksi ter izdelani zaključni nalogi pa je škof msgr. Andrej Glavan podelil diplomo dvema diplomantkama: Mateji Glivar iz župnije Dobrnič in Katarini Konda iz župnije Črnomelj.

Med šolanjem so slušateljice s pobudo Svetega Duha, s trudom, z odpovedmi in z dobroto drugih ljudi poglobile osebni odnos do Boga in se veliko naučile. Dobitnice spričeval se veselijo nadaljnjega izobraževanja in druženja na KPŠ. Diplomantki se radujeva novega začetka, ko bova svoje znanje dali na razpolago Bogu za širjenje njegovega kraljestva med nami.

V življenju ob vseh obveznostih ni lahko določiti čas za duhovno. Kot je omenil škof Glavan v svoji pridigi: »Ni lahko doseči pravo ravnotežje, ker nas vsakdanje izkustvo in naravna pamet učita, da je potrebno oboje, molitev in delo, milost in dobra dela, zaupanje v pomoč Svetega Duha in učenje.« Bog nam ponuja prijateljstvo, a potreben je tudi naš prispevek. Tako se lahko približamo Bogu in se po Cerkvi povežemo v skupnost.

Katarina Konda, diplomantka KPŠ

SREČANJE KATEHISTINJ IN KATHISTOV S ŠKOFOM

15. oktobra popoldne smo se katehisti in katehistinje pred mašo ob začetku KPŠ srečali z našim škofom Andrejem Glavanom. V župnijski veroučni učilnici se nas je zbralo skoraj 40 katehistov, ki smo v različnih župnijah vključeni v katehezo ali pa smo tik pred tem začetkom katehetskega poslanstva. G. škof nam je povedal nekaj spodbud za naše delo. Poudaril je, da se moramo vsi verniki, posebej pa še katehisti, nenehno izobraževati, brati duhovno literaturo, ki nas utrjuje v veri in ohranja gorečnost. Le z močno vero v srcu namreč lahko vžigamo plamenčke vere v mladih dušah veroučencev. Posredoval nam je tudi nekaj misli papeža Frančiška o pomembnosti kateheze za oblikovanje trdnega občestva. Katehisti smo kot stebri pri vzgoji mladih kristjanov. Ne smemo se bati oznanjati evangelija, zlasti oddaljenim od Cerkve in kakorkoli prikrajšanim. Srečanje s škofom nam je dalo novega zagona za izpolnjevanje našega poslanstva in za delo tudi v tistih trenutkih, ko se nam zdi oznanjevanje Božje besede težko, neučinkovito ali celo nesmiselno. Takšna srečanja s škofom so za nas zelo dragocena in upamo, da bodo postala stalnica.

Alenka Žabkar, katehistinja na Raki