Slovenski katoliški skavti so v soboto, 21. aprila 2018, sklenili svoje celoletno romanje in se zbrali v treh Marijinih romarskih središčih, za tri skavtske regije: na Brezjah, Ptujski gori in Sveti gori. Mašo na Brezjah je daroval novomeški škof Andrej Glavan.

Romanje, ki so ga po različnih krajših odsekih opravljali celo leto, zaključili pa so ga s skupnim pohodom zadnjih nekaj kilometrov, je bilo zahvala Bogu za prehojeno pot ter priprošnja, da bi jim bilo tudi vnaprej dano vselej najti pravo sled, kar je bilo tudi geslo romanja: "Sledi slédi"

Skozi vse romanje je skavte letos spremljala molitev rožnega venca. Po eno desetko ali celoten del so vanj prinašali svoje prošnje in zahvale in se tako hkrati uvajali v to starodavno molitev krščanskega izročila. Tako so tudi pri sklepni slovesnosti pred mašo zmolili tri desetke in prinesli skozi posebne prošnje vse svoje delo na oltar.

Na Brezjah se je pri sklepni maši zbralo 1400 skavtov, skavtskih voditeljev, odraslih skavtov, prijateljev in sorodnikov. Poleg škofa Glavana pa so somaševali duhovni asistenti različnih stegov. Navzoči so bili tudi predstavniki vseh štirih skavtskih stegov v novomeški škofiji: Črnomelj, Novo mesto, Šentjernej in Tržišče.

Uradni nameni romanja so bili naslednji:
- v molitvi povezati mlade ob začetku sinode o mladih
- zahvala in prošnja za Božji blagoslov in varstvo pri skavtskem delu in na vseh poteh skavtov
- vsak član roma tudi s svojo osebno prošnjo oziroma zahvalo
- zaključek triletnega vzgojnega namena, ki govori o odgovornosti do družbe, skavtstva in sebe

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj izbranih fotografij, ki so jih pripravili v romarskem uradu na Brezjah.