V soboto, 27. januarja 2018, smo se v Zavodu Friderika Ireneja Baraga zbrale katehistinje in katehisti novomeške škofije na drugem škofijskem katehetskem dnevu. Katehetski dan je organiziral Škofijski odbor za katehezo pod vodstvom mag. Janeza Žaklja, župnika v Cerkljah ob Krki, z željo, da bi postal dan srečanja in stalnega izobraževanja vseh katehistinj in katehistov v škofiji.

Dan smo začeli s kratko predstavitvijo življenja svetniškega kandidata, gorečega in zavzetega kateheta, škofa Friderika Baraga in z molitvijo za njegovo beatifikacijo. Sledil je kratek in prisrčen nagovor domačega škofa mons. Andreja Glavana, ki so mu težave pri katehezi dobro poznane in je zato vsem udeležencem zaželel obilo uspeha in vneme tudi za nadaljnje usposabljanje.

Glavni gost dopoldneva je bil p. dr. Andraž Arko OFM, ki je spregovoril o vplivu in moči filma oziroma o uporabi medijev pri katehezi. Poudaril je vlogo elektronskih medijev kot dobro odskočno desko in motivacijo za pogovor, hkrati pa je zelo poudaril, da filmov in drugih multimedijskih vsebin ne smemo nikoli jemati kot mašilo za katehetovo delo, temveč je po vsakem ogledu potreben še neposredni pogovor o vtisih in vsebini. Otroci in mladostniki imajo v svojem življenjskem okolju namreč na vsakem koraku dostop do elektronskih medijev. Ključno za uspešno katehezo zato ni sama uporaba medijev, temveč da se katehet nanjo dobro pripravi in je cilj kateheze pravilno vrednotenje videnega. Le tako bo v osebnem stiku med katehetom in učenci prišlo do resnične poglobitve evangeljskega sporočila.

Pred odmorom je predstavnica Slovenskega katehetskega urada (SKU) Simona Jeretina udeležencem predstavila številne možnosti, ki jih za katehetsko uporabo in rast nudi katehetski urad s svojo prenovljeno spletno stranjo. Vse udeležence je zato povabila k delitvi in sooblikovanju uporabnih katehetskih gradiv na njihovi spletni strani in k udeležbi na bližnjem katehetskem simpoziju, ki se bo tudi letos odvijal na štirih običajnih mestih.

V odmoru smo si udeleženci dne lahko med prigrizkom ogledali razstavo multimedijskih gradiv za katehezo, ki jih lahko najdejo na številnih DVD-jih različnih katoliških založnikov. Po odmoru pa je sledil še praktični prikaz možnosti uporabe elektronskih gradiv pri katehezi.

Seminar se je zaključil ob 13.00 uri in v prisotnih pustil željo po vedno globlji in intenzivnejši pripravi na odgovorno a lepo oznanjevanje Božje besede pri katehezi tudi s pomočjo medijev.

s. mag. Brigita Zelič HMP