Iz življenja župnij - klikni tukaj

Dekanije v novomeški škofiji

DEKANIJA ČRNOMELJ
dekan: Peter Miroslavič (2012)
Podzemelj 9, 8332 Gradac v Beli Krajini
tel.: 07/306 91 74
e-naslov: peter.miroslavic@rkc.si
prodekan: Peter Kokotec

DEKANIJA KOČEVJE
dekan: Jože Milčinovič (2013)
Hinje 1, 8362 Hinje
tel.: 07/304 39 05
e-naslov: zup.k.reka@siol.net
prodekan: Damjan Štih

DEKANIJA LESKOVEC
dekan: Anton Trpin (2010)
Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej
tel.: 07/338 00 15
e-naslov: zupnija.sentjernej@rkc.si               
prodekan: Ludvik Žagar

DEKANIJA NOVO MESTO
dekan: Miroslav Virant (2012)
Dolenje Kamence 28, 8000 Novo mesto
tel.: 07/302 48 33
e-naslov: miro.virant@rkc.si
prodekan: dr. Silvester Fabijan

DEKANIJA TREBNJE
dekan: Klavdio Peterca (2013)
Žalostna gora 2, 8230 Mokronog
tel.: 07/349 94 30
e-naslov: klavdio.peterca@rkc.si
prodekan: Robert Hladnik

DEKANIJA ŽUŽEMBERK
dekan: Franc Vidmar (2013)
Zafara 20, 8360 Žužemberk
tel.: 07/308 71 95
e-naslov: franc.vidmar@rkc.si
prodekan: Uroš Švarc

 

Župnije v novomeški škofiji

ADLEŠIČI
tel.: 07/307 00 15
Adlešiči 14
8341 Adlešiči
žpk Vinko Guna
GSM 031/697 171

AJDOVEC
tel.: 07/388 85 40
tel.: 07/388 85 41
Dolnji Ajdovec 12/a
8361 Dvor pri Žužemberku
žpk Janez Zaletel
GSM 051/231 802

AMBRUS
tel.: 01/780 10 90
Ambrus 41
1303 Zagradec
žpk Uroš Švarc
GSM 041/523 657
uros.svarc@rkc.si

BANJA LOKA
Banja Loka
1336 Kostel
Oskrbovana iz Kočevske Reke

tel.: 01/894 01 62

BELA CERKEV
tel.: 07/307 30 77
Bela Cerkev 12
8220 Šmarješke Toplice
žpk Jože Nemanič

BOŠTANJ
tel.: 07/814 97 10
Boštanj 16
8294 Boštanj
žpk Alfons Žibert
GSM 031/665 483
fonzi.zibert@rkc.si

BRUSNICE
tel.: 07/334 64 10
tel.: 07/334 64 11
Velike Brusnice 8
8321 Brusnice
žpk Alojzij Brce
GSM 041/827 813

BUČKA
tel.: 07/309 12 31
Bučka 24
8276 Bučka
Oskrbovana iz Škocjana

tel.: 07/307 70 07

CERKLJE OB KRKI
tel.: 07/496 91 75
Cerklje ob Krki 54
8263 Cerklje ob Krki
žpk mag. Janez Žakelj
janez.z@tiscali.it

jnzzklj7@gmail.com
GSM 041/321 019

ČATEŽ OB SAVI 
tel.: 07/496 47 03
Rimska 12
8251 Čatež ob Savi
žpk Jože Pacek
GSM 040 204 932
joze.pacek@siol.net

ČATEŽ – ZAPLAZ
tel.: 07/348 90 14
Čatež 17
8212 Velika Loka
žpk Vicente Marcos Japelj
GSM 031/326 403
marko.japelj@rkc.si

Romarsko središče na Zaplazu

tel.: 07/388 52 52
Čatež 32
8212 Velika Loka

ČRMOŠNJICE
Črmošnjice
8333 Semič
Oskrbovana iz Semiča 

tel.: 07/306 72 47

ČRNOMELJ
tel.: 07/305 18 24
Mirana Jarca 5
8340 Črnomelj
žpk Peter Kokotec
GSM 041/828 389
peter.kokotec@rkc.si

kpl Dejan Pavlin
GSM 040/567 323
nujni.dejan@gmail.com

DOBRNIČ
tel.: 07/346 50 83
Dobrnič 7
8211 Dobrnič
žpk Miloš Košir
GSM 041/693 443
milos.kosir@rkc.si

Rojstna hiša Friderika I. Baraga

DOLE PRI LITIJI
tel.: 07/304 70 73
Dole pri Litiji 9
1273 Dole pri Litiji
http://zupnija-dole.rkc.si/
Oskrbovana z Mirne

DRAGATUŠ
tel.: 07/305 73 02
Dragatuš 12
p. p. 14
8343 Dragatuš
Oskrbovana iz Črnomlja
tel.: 07/305 18 24

FARA PRI KOČEVJU
tel.: 01/894 22 39
Fara 5
1336 Kostel
žpk Andrej Pažur
GSM 040/636 047
andrej.pazur@rkc.si
 

HINJE
tel.: 07/304 39 05
Hinje 1
8362 Hinje
žpk Ciril Murn
GSM 041/984 094
ciril.murn@rkc.si

KOČEVJE
tel.: 01/895 07 10
faks 01/895 07 15
Trg sv. Jerneja 3
p. p. 29
1330 Kočevje
žpk Damjan Štih
GSM 041/796 241
damjan.stih@rkc.si
damjan.stih@skavt.net
kpl Matej Gnidovec
GSM 031/482 212
matej.gnidovec@gmail.com

KOČEVSKA REKA
tel.: 01/894 01 62
Kočevska Reka 57
1338 Kočevska Reka
zup.k.reka@siol.net
žpk Jože Milčinovič
GSM 041/941 619

KOSTANJEVICA NA KRKI
tel.: 07/498 70 26
Oražnova 25
8311 Kostanjevica na Krki
žpk Jože Miklavčič
GSM 040/351 890
joze.miklavcic@rkc.si

KRKA
tel.: 01/780 60 32
Krka 45
1301 Krka
zupnija.krka@siol.net

http://www.zupnijakrka.si
 
žpk Marko Burger
GSM 031/828 321
dhp Anton Pahulje

KRŠKO
tel.: 07/492 28 70
Pod Goro 6
8270 Krško
zupnija.krsko@siol.net

žpk prelat Alfonz Grojzdek
alfonz.grojzdek@rkc.si

GSM 040/719 337

LESKOVEC PRI KRŠKEM
tel.: 07/492 71 30
Grebenčeva 1
8273 Leskovec pri Krškem
zu.leskovec@rkc.si

http://www.zupnija-leskovec.si

žpk Ludvik Žagar
GSM 041/912 858
ludvik.zagar@rkc.si

kpl Roman Ivanetič
GSM 040/451 285
ivanetich@gmail.com
roman.ivanetic@rkc.si

METLIKA
tel.: 07/305 83 31
Mestni trg 14
8330 Metlika
žpk Primož Bertalanič
GSM 031/501 173
primoz.bertalanic@rkc.si
kpl Mitja Bulič 
GSM 031/754 440
mitja.bulic@gmail.com

MIRNA
tel.: 07/304 70 73
tel.: 0599/37 259
Pot na Laze 4
8233 Mirna
žpk Robert Hladnik
GSM 041/751 513
robi.hladnik@rkc.si
 
zupnija.mirna@siol.net

dhp Stanislav Kerin 
stane.kerin@rkc.si

http://zupnija-mirna.rkc.si

MIRNA PEČ
tel.: 07/307 87 33
Rožna 10
8216 Mirna Peč
zu.mirna.pec@rkc.si

žpk Janez Rihtaršič
janez.rihtarsic@rkc.si

MOKRONOG
tel.: 07/349 94 30
Žalostna gora 2
8230 Mokronog
zu.mokronog@rkc.si

http://zupnija-mokronog.si

žpk Klavdio Peterca
klavdio.peterca@rkc.si

MOZELJ
Mozelj 4
1334 Mozelj
Oskrbovana iz Kočevja

tel.: 01/895 07 10

NOVO MESTO
NOVO MESTO - STOLNA ŽUPNIJA

tel.: 07/384 44 13
faks 07/384 44 15
Kapiteljska 4
p. p. 117
8001 Novo mesto
http://zupnija-stolna-nm.rkc.si/
zupnija.nm-kapitelj@rkc.si

žpk dr. Silvester Fabijan
GSM 041/732 139
silvester.fabijan@rkc.si

kanonik penitenciarij: msgr. France Dular
(stanuje Kapiteljska ul. 2)
GSM 041/623 446
france.dular@rkc.si

NOVO MESTO - SV. JANEZ
tel.: 07/302 48 33
Dolenje Kamence 28
8000 Novo mesto
zupnija.nm.svjanez@rkc.si

žpk Miroslav Virant 
GSM 041/405 169
miro.virant@rkc.si

NOVO MESTO - SV. LENART
tel.: 07/338 14 70
faks 07/338 14 79
Frančiškanski trg 1
8000 Novo mesto
http://www.nm-kloster.si/

novo.mesto@ofm.si

žpk p. Krizostom Komar OFM
GSM 041/347 069
kpl in gvardian p. Tomaž Hočevar OFM
kpl p. Peter Vrabec OFM
kpl, bolnišnica: p. Marko Novak OFM
GSM 041/742 721

NOVO MESTO - ŠMIHEL
tel.: 07/332 31 22
Smrečnikova 58
8000 Novo mesto
www.zupnija-nm-smihel.si
zupnija.nm-smihel@rkc.si

žpk Igor Stepan
igor.stepan@rkc.si

dhp Janez Demšar 
GSM 041/673 955

OSILNICA
tel.: 01/894 16 30
1337 Osilnica 21
Oskrbovana iz Fare pri Kočevju

tel.: 01/894 22 39


PODGRAD
tel.: 07/308 96 96
Podgrad 4
8000 Novo mesto
žpk Jože Šuštarič

PODZEMELJ
tel.: 07/306 91 74
Podzemelj 9
8332 Gradac v Beli Krajini
žpk Peter Miroslavič
GSM 041/612 150
peter.miroslavic@rkc.si

POLJANE – DOLENJSKE TOPLICE
Kočevske Poljane 18
8350 Dolenjske Toplice
Oskrbovana iz Toplic
tel.:  07/306 50 30

PREČNA
tel.: 07/334 85 00
faks 07/334 85 01
Prečna 10
8000 Novo mesto
žpk Jože Mrvar
GSM 041/884 958

PRELOKA
Preloka 25
8344 Vinica pri Črnomlju
Oskrbovana iz Adlešičev
tel.:  07/307 00 15

RADOVICA
tel.: 07/305 00 26
Radovica 9
8330 Metlika
http://radovica.weebly.com/
Oskrbovana iz Metlike
tel.: 07/305 83 31

RAKA
tel.: 07/497 53 03
Raka 43
8274 Raka
zupnijski.urad.raka@siol.net

žpk Franc Levičar
GSM 041/268 082
franc.levicar@siol.net

SELA PRI ŠUMBERKU
tel.: 07/308 73 44
Sela pri Šumberku 12
8360 Žužemberk
žpk Florijan Božnar
GSM 031/327 342
florjan.boznar@gmail.com

SEMIČ
tel.: 07/306 72 47
Štefanov trg 2
8333 Semič
zupnija.semic@rkc.si

žpk Luka Zidanšek 
GSM 041/803 531
luka.zidansek@rkc.si

dhp Janez Jesenovec
GSM 031/490 089

SINJI VRH
Sinji Vrh 19
8344 Vinica pri Črnomlju
Oskrbovana iz Vinice

tel.: 07/306 40 14

SOTESKA
tel.: 07/306 57 88
Soteska 18
8351 Straža pri Novem mestu
Oskrbovana iz Toplic

tel.: 07/306 50 30

STARA CERKEV
tel.: 01/895 17 38
Stara Cerkev 18
1332 Stara Cerkev
žpk Anton Ferlic

STARI TRG OB KOLPI
tel.: 07/305 51 07
Stari trg ob Kolpi 2
8342 Stari trg ob Kolpi
žpk Jože Pavlakovič
GSM 031/563 517
joze.pavlakovic@jozef-starotrski.net

STOPIČE
tel.: 07/308 92 75
Stopiče 28
8322 Stopiče
žpk Tadej Kersnič
GSM 031/810 351
tadej.kersnic@rkc.si

STUDENEC
tel.: 07/818 91 94
Studenec 52
8293 Studenec
žpk Anton Bobič
GSM 031/262 863

SUHOR
tel.: 07/305 00 26
Bereča vas 9 a
8331 Suhor
http://zupnija-suhor.weebly.com/
Oskrbovana iz Metlike
tel.: 07/305 83 31

SV. DUH – VELIKI TRN
tel/faks 07/818 93 73
Veliki Trn 2
8270 Krško
župr. Gregor Kunej
gregor.kunej@rkc.si

SV. KRIŽ – GABROVKA
tel.: 01/897 10 43
Gabrovka 27
1274 Gabrovka
žpk Stanislav Škufca ml.
GSM 051/360 819

SV. KRIŽ – PODBOČJE
tel.: 07/497 82 27
Podbočje 69
8312 Podbočje
sv.kriz@siol.net

žpk msgr. France Novak
GSM 031/239 104

ŠENTJANŽ
tel.: 07/818 48 99
Šentjanž 21
8297 Šentjanž
žpk Janez Cevec
GSM 031/651 096
janez.cevec@rkc.si

ŠENTJERNEJ
tel.: 07/338 00 15
tel.: 07/338 00 16
Trubarjeva 1
8310 Šentjernej
zupnija.sentjernej@rkc.si

žpk msgr. Anton Trpin
GSM 041/857 484
kpl Boštjan Gorišek
GSM 040/504 145
gorisek.bostyan@gmail.com
dhp Franjo Simončič
tel.: 07/ 307 20 55
GSM 031/626 863
franjo.simoncic@gmail.com

ŠENTLOVRENC
tel.: 07/304 84 35
Šentlovrenc 16
8212 Velika Loka
žpk Jože Erjavec
GSM 041/706 047
joze.erjavec@rkc.si

ŠENTRUPERT
tel.: 07/304 00 38
Šentrupert 20
8232 Šentrupert
sdb.sentrupert@salve.si

http://www.donbosko.si/sentrupert/

žpk Jakob Trček SDB
GSM 031/659 841

ŠKOCJAN PRI NOVEM MESTU
tel.: 07/307 70 07
Škocjan pri Novem mestu 30
8275 Škocjan pri Novem mestu
zupnija.skocjan@rkc.si
žpk Anton Dular
GSM 041/402 930

ŠMARJETA
tel.: 07/384 30 45
Šmarjeta 44
8220 Šmarješke Toplice
žpk Andrej Golčnik
GSM 031/731 677
andrej.golcnik@rkc.si
 

ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
Šmihel pri Žužemberku 29
8360 Žužemberk
Oskrbovan iz Ambrusa

tel.: 01/780 10 90

ŠT. PETER – OTOČEC 
tel.: 07/307 54 02
Šentpeter 4
8222 Otočec ob Krki
žpk Jože Rački
GSM 031/289 500

TOPLICE
tel.: 07/306 50 30
Zdraviliški trg 6
8350 Dolenjske Toplice
žpk Dušan Kožuh
GSM 041/734 213
dusan.kozuh@rkc.si

kpl Štefan Hosta
GSM 040/908 849
stefan.hosta@gmail.com

TREBELNO
tel.: 07/349 96 80
Trebelno 9
8231 Trebelno
žpk Jernej Nemanič

TREBNJE
tel.: 07/304 40 01
Baragov trg 7
8210 Trebnje
zupnija.trebnje@rkc.si

žpk Jože Pibernik
GSM 041/816 822
joze.pibernik@rkc.si

dhp Slavko Kimovec
GSM 041/601 326

TRŽIŠČE
tel.: 07/818 05 03
Tržišče 19
8295 Tržišče
žpk Jože Kohek 
GSM 031/786 438
jozef.kohek@rkc.si

Rojstna župnija bl. Alojzija Grozdeta

VAVTA VAS
tel.: 07/308 31 74
GSM: 051/334 895
Vavta vas 48
8351 Straža pri Novem mestu
zupnija.vavta.vas@rkc.si
http://www.vavta-vas.si/
župr mag. Tomaž Maras
tomaz.maras@gmail.com

VELIKA DOLINA
tel.: 07/495 75 90
Velika Dolina 4
8261 Jesenice na Dolenjskem
žpk Janez Zdešar ml.
GSM 040/221 077
janez.zdesar@rkc.si
 

VELIKI GABER
tel.: 07/346 91 50
Veliki Gaber 48
8213 Veliki Gaber
zupnija.veliki.gaber@rkc.si
žpk Janez Jeromen
GSM 041/661 821

VINICA
tel.: 07/306 40 14
Vinica pri Črnomlju 1
8344 Vinica pri Črnomlju
žpk Anton Gnidovec
GSM 041/566 500
anton.gnidovec@rkc.si

dhp Jože Rus
GSM 040/551 012

ZAGRADEC
tel.: 01/788 60 07
Zagradec 18
1303 Zagradec
kpl Sašo Kovač 
GSM 031/468 151
kovac.saso1@gmail.com
 

ŽUŽEMBERK
tel.: 07/308 71 95
Zafara 20
8360 Žužemberk
žpk Franc Vidmar
GSM 041/274 451
franc.vidmar@rkc.si


Grkokatoliki
METLIKA

tel.: 07/305 95 80
Grkokatoliški župnijski urad Metlika
Ul. XV. brigade 25
8330 Metlika
žpk o. Mihajlo J. Hardi
GSM 031/773 156

DRAGE
Grkokatoliški župnijski urad Drage
Drage 8
8330 Metlika
Upravlja grkokatoliški župnik iz Metlike.

Iz življenja župnij

Ogled Grozdetove hiše in srečanje duhovnikov

V torek, 31. januarja 2017, si je novomeški škof Andrej Glavan skupaj s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom ogledal opravljena dela na hiši bl. Alojzija Grozdeta na Gornjih Impoljah. Občina Sevnica je v zadnjih treh letih v sodelovanju s škofijo statično sanirala in prekrila hišo, v kateri je živela Grozdetova mama z družino. Skromno hišico namerava urediti kot muzej in spominski ... beri dalje.

V torek, 31. januarja 2017, si je novomeški škof Andrej Glavan skupaj s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom ogledal opravljena dela na hiši bl. Alojzija Grozdeta na Gornjih Impoljah. Občina Sevnica je v zadnjih treh letih ... beri dalje.

Baragov dan in oratorij v Trebnjem

V Trebnjem je bil v soboto, 21. 1. 2017, spominski dan ob obletnici smrti častitljivega božjega služabnika ... beri dalje.

V Trebnjem je bil v soboto, 21. 1 ... beri dalje.

Srečanje bralcev Božje besede

V ponedeljek, 21. novembra, nam bo ob 18.30 v župnijski cerkvi v Vavti vasi g. Tomaž ... beri dalje.

V ponedeljek, 21. novembra, nam bo ob 18 ... beri dalje.

Maša na čast sv. Martina

V nedeljo, 13. nov. 2016, bo v novomeški stolnici, kakor tudi v drugih slovenskih stolnih cerkvah ... beri dalje.

V nedeljo, 13. nov. 2016, bo v novome ... beri dalje.

Straška jesen in posvetitev novega zvona

Ob zaključku kulturno-etnološke prireditve Straška jesen, ki so jo že tridesetič organizirali v Straži pri ... beri dalje. Ob zaključku kulturno-etnološke prireditve Straška jesen ... beri dalje.

Premestitve in imenovanja v novomeški škofiji v letu 2016

V mesecu avgustu se po župnijah dogajajo premestitve duhovnikov, ki sprejemajo nova mesta svojega službovanja in nove ... beri dalje.

V mesecu avgustu se po župnijah dogajajo premestitve ... beri dalje.

Posvetitev oltarja v Prečni

Ob praznovanju farnega zavetnika sv. Antona Padovanskega v Prečni pri Novem mestu je škof msgr. Andrej Glavan ... beri dalje.

Ob praznovanju farnega zavetnika sv. Antona Padovanskega v ... beri dalje.

Skupna mestna telovska procesija

V četrtek, 26. maja, smo obhajali slovesni zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, ko se ... beri dalje.

V četrtek, 26. maja, smo obhajali slovesni zapovedani ... beri dalje.

Dan odprtih vrat v Petrovem vrtcu

V novomeški škofiji deluje en katoliški vrtec in sicer Petrov vrtec v Župniji Št. Peter ... beri dalje.

V novomeški škofiji deluje en katoliški ... beri dalje.

V Žužemberku je bilo praznično

V petek, 10. julija 2015, je v Žužemberku potekalo celodnevno češčenje Najsvetejšega zakramenta pred praznikom ... beri dalje.

V petek, 10. julija 2015, je v Žužemberku ... beri dalje.

Kuharsko-pastoralni klepet z Markom Čižmanom

G. Marko Čižman je župnik v župniji Ljubljana Podutik in kot poklicni kuhar svoj talent kuhanja s ... beri dalje.

G. Marko Čižman je župnik v župniji Ljubljana ... beri dalje.

Zaključek ekumenske osmine 2015

V nedeljo, 25. januarja 2015, je v sklopu večerne sv. maše pri frančiškanih v Novem ... beri dalje.

V nedeljo, 25. januarja 2015, je v sklopu ... beri dalje.

Škofijsko srečanje kolednikov

Med božičem in praznikom svetih treh kraljev so koledniki obiskali domove po svojih župnijah. Trije kralje prina ... beri dalje.

Med božičem in praznikom svetih treh kraljev so ... beri dalje.

Maša ob obletnici smrti bl. Alojzija Grozdeta

Na novega leta dan, 1. januarja 2015, smo na Mirni obhajali spominski dan mučeniške smrti blaženega ... beri dalje.

Na novega leta dan, 1. januarja 2015, smo ... beri dalje.

Vloga očeta in matere v družini

Župnija Novo mesto - Šmihel vabi na predavanje dr. Andreja Perka z naslovom Vloga očeta in matere v ... beri dalje.

Župnija Novo mesto - Šmihel vabi na predavanje dr ... beri dalje.

Seznam celodnevnih češčenj

Objavljamo seznam celodnevnih češčenj po župnijah novomeške škofije.
Prisrčno vabljeni k molitvi v svoji in ... beri dalje.

Objavljamo seznam celodnevnih češčenj po župnijah novome ... beri dalje.

Duhovna obnova za župnijske gospodinje 2014

V sredo, 22. oktobra 2014, je v Podzemlju potekala duhovna obnova za župnijske gospodinje. Prišlo  je ... beri dalje.

V sredo, 22. oktobra 2014, je v Podzemlju ... beri dalje.

Misijonska nedelja 2014

»PRIŽIGAJMO PLAMEN VESELJA!«

To naj bo osnovna misel in vodilo ob praznovanju letošnje Misijonske nedelje. Papež ... beri dalje.

»PRIŽIGAJMO PLAMEN VESELJA!«

To naj bo osnovna misel ... beri dalje.

Duhovna obnova župnijskih gospodinj

Vsako leto v oktobru poteka duhovna obnova za župnijske gospodinje. Ker je gospodinj vedno manj in tudi ... beri dalje.

Vsako leto v oktobru poteka duhovna obnova za ... beri dalje.

Sobotna adoracija po Škofovem namenu

Pastoralno življenje v župniji in škofiji prinaša veliko dela in obveznosti. Vsak, tako duhovniki kot laiki ... beri dalje. Pastoralno življenje v župniji in škofiji prinaša ... beri dalje.

Poplave v Sloveniji 2014 – Pomagajmo ljudem v stiski

Štiri leta po hudih poplavah (2010) je v teh dneh nekatere kraje ter župnije v škofiji zopet ... beri dalje.

Štiri leta po hudih poplavah (2010) je v ... beri dalje.