Na predvečer Velikega Šmarna je v Zagradcu potekal blagoslov obsežnih obnovitvenih del. Župljani pod vodstvom župnika Saša Kovača so v dveh letih tako rekoč generalno obnovili župnijsko cerkev. Osušili so zidove, obnovili fasado zunaj in omet znotraj, uredili nove električne inštalacije, osvetljavo in ozvočenje, prebrusili kamniti tlak in uredili okolico na pokopališču z novim asfaltom. Prav tako so opravili dela na cerkveni opremi. Tako so postavili nov daritveni oltar in ambon, simbolično srce cerkve, in ju okrasili s podobami naših blaženih in svetniških kandidatov (bl. Alojzija Grozdeta in bl. drinskih mučenk s. Antonije Fabijan in s. Krizine Bojanc, škofov Friderika Baraga, Janeza Gnidovca in Antona Vovka). V celoti so restavrirali glavni oltar zavetnice Marije Brezmadežne, stranska oltarja sv. Katarine in sv. Cirila in Metoda ter staro baročno prižnico. Poleg tega so namestili nova lesena vrata pri glavnem in stranskem vhodu. Z opravljenimi deli in praznovanjem so tako obeležili 230-letnico prihoda prvega župnika-ekspozita Antona Kreševiča v kraj, ki je s podobno prizadevnostjo takratnih župljanov začel z gradnjo cerkve in župnišča.

Blagoslov je opravil novomeški škof Andrej Glavan, ki se je zahvalil vsem faranom za pomoč, darovana sredstva, za molitev, žrtvovano trpljenje in ves vloženi trud, skozi katero se zrcali njihova vera. Hkrati gre zahvala tudi občini, botrom in vsem izvajalcem del, predvsem pa tudi župniku, ki je vse delo uspešno koordiniral.

Ob koncu maše je med petjem Marijinih litanij sledila procesija z Marijinim kipom in svečkami po travniku okoli cerkve. Za sklep pa je zadonela še zahvalna pesem. Slovesnost je izredno lepo obarval tudi župnijski pevski zbor. Po maši so verniki lahko tradicionalno šli še okrog glavnega Marijinega oltarja. Praznovanje pa se je v župniji preneslo še v naslednji dan, ko so obhajali župnijski dan z velikim praznovanjem.