Drugi sveženj pomoči

Župnijska karitas Črnomelj je včeraj obravnavala drugi sklop prošenj za pomoč. Skupaj s torkovo pomočjo bo do danes pomoč Karitas v skupni vrednosti 109.200 EUR prejelo 148 prizadetih gospodinjstev. Zbiranje vlog in zbiranje sredstev za pomoč se nadaljuje.

Iskrena hvala vsem župnijam, občestvom, škofijam in redovnim skupnostim, ki se odzivate na pomoč in ki omogočate tako hitro ukrepanje.

Kot je povedal g. župnik Gregor Kunej, vsak dan še vedno prihajajo nove vloge za pomoč. Škoda na hišah in gospodarskih poslopjih je zelo velika in kliče po nadaljnji solidarnosti.
Širše posledice neurja kot so uničene poljščine, premočena notranja oprema, podi in izolacije ter druga škoda pa se bo pokazala šele čez daljši čas.

Hvala!

Slovenska Karitas, 22. 6. 2018

Prvi sveženj pomoči

Komisija Župnijske karitas Črnomelj je v nedeljo, 17. 6. 2018, obravnavala prvi sveženj prošenj za pomoč ob neurju, ki so na Karitas prispele do sobote. Za 61 gospodinjstev je ugotovila, da je potrebna takojšnja pomoč. Danes, 19. 6. 2018, bodo tem gospodinjstvom izplačana sredstva v skupni višini 55.100 EUR. Obseg pomoči na posamezno gospodinjstvo znaša od 300 do 1.200 EUR. Višina dodeljene pomoči je odvisna od škode, socialno ekonomskega stanja, zavarovanja in drugih zagotovljenih virov pomoči. Karitas pomoč ves čas usklajuje v medsebojnem sodelovanju z občino, centrom za socialno delo ter drugimi institucijami in humanitarnimi organizacijami v Občini Črnomelj.

Prostovoljci Župnijske Karitas Črnomelj so takoj po neurju začeli pomagati družinam, ki so bile najbolj prizadete in jim razdelili več kot 100 paketov s hrano. Med razdeljevanjem ostalih oblik pomoči, kot so paketi s higienskimi potrebščinami, poklonjen material in podobno, delijo tudi obrazce za priglasitev škode. Vsak dan prihajajo nove in nove vloge za pomoč. Do sedaj jih je prispelo že 110. 

Do danes je Karitas skupaj zbrala 81.838,69 EUR. Slovenska karitas je v ponedeljek, 11. 6. 2018, zagotovila prvih 10.000 EUR za prvo pomoč. Pomoč v višini 10.000 EUR je v začetku prejšnjega tedna prispevala tudi Škofija Novo mesto. Ostalo so darovali posamezniki, župnije in podjetja. Iskrena hvala vsem darovalcem za hitro pomoč!

Karitas še naprej zbira vloge in sredstva za pomoč. Škoda na hišah in gospodarskih poslopjih je zelo velika in kliče po nadaljnji solidarnosti. Vloga je na voljo na spletni strani Slovenske karitas www.karitas.si. Sredstva za pomoč je mogoče darovati na Slovensko karitas.

Za vse podrobne informacije so na Slovenski karitas na voljo: peter.tomazic@karitas.si, tel.: 041 821 834 ali 01/ 300 59 61(60).

mag. Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas
19. 6. 2018


Prošnja za pomoč po hudem neurju s točo v Črnomlju in sosednjih krajih.


Zahvalno pismo iz Črnomlja

16. 6. 2018

Dragi prijatelji! Vedno znova se nam dogaja, da nam prav velike nesreče dokazujejo, da je človek resnično Božja stvaritev in podoba dobrega ter ljubečega Boga, ki se sklanja k človeku, ki je slaboten, nemočen, prestrašen in na robu obupa. Hvala vsem, ki nudite Črnomlju raznovrstne oblike pomoči. Ne samo denarne. Tudi z ekipami ljudi, ki prihajajo na pomoč pri prekrivanju streh, v materialih, šolskih potrebščinah.. Mnogi tudi z opeko.

Zahvala gasilcem

Spoštovani duhovniki zahvalite se svojim gasilcem (verjetno ni gasilskega društva v Sloveniji, ki v teh dneh ne bi bil v Črnomlju in okolici). Gasilci iz Pirana in Sečovelj so nam prekrili strehe na podružnični cerkvi sv. Janeza v Dobličah in sv. Vida na Doblički gori ter sv. Miklavža na Stražnjem vrhu.

Pomoč Karitas

Sodelavci okoliških Župnijskih Karitas prihajajo na pomoč pri sprejemanju vlog in raznosu paketov s hrano… Dnevno imamo koordinacije s Škofijsko Karitas Novo mesto, ki nam je v tej situaciji non stop na voljo za pomoč, nasvete, usmeritve… Hvala g. Cirilu Murnu, ravnatelju Škofijske Karitas NM in tajniku Gregorju Vidicu, ki bo kmalu več časa v Črnomlju, kot v NM.

Obisk škofa Glavana

Obisk škofa Glavana je bil za ljudi neskončnega pomena. Ne samo na terenu, tam kjer je škoda res velika, ampak tudi v operativnem štabu civilne zaščite, ki skrbi za koordinacijo vse intervencijske pomoči.

Sodelovanje

Dnevno sodelujemo s koordinacijsko ekipo vseh, ki nudijo pomoč (denarno in v materialu) znotraj občine: CSD, Rdeči križ, Gasilska zveza Črnomelj, Karitas, Občina Črnomelj, tako, da med prispelimi prošnjami za pomoč res pomagamo vsem, ki za pomoč prosijo in skupaj poiščemo tudi take, ki za pomoč sami od sebe ne bodo prosili, čeprav so v nezavidljivem položaju.

Tudi do 90 klicev na dan

Ko pišem vse te stvari bi rad z vami podelil, izkušnjo, ki jo je težko opisat. Je kakšen dan, ko je raznovrstnih telefonskih klicev tudi do 90 na dan, poleg vseh mailov, SMS, rednih in sprotnih stvari, ki jih je potrebno storiti na župniji. Ampak, vse opisano dogajanje poteka v sicer hiper aktivnem tempu, a mirno in brez kakšnih večjih težav. Ob koncu dneva je vse na svojem mestu, ni klica ali maila, ki ne bi bil neodgovorjen…

Molitvena podpora

Vse to pripisujem molitvenemu »stroju«. Mnogi ne morete pomagat z denarjem, zato bi rad, da veste kako neizmerna je pomoč v molitvi. Zato še naprej molite za nas, za vse prizadete, za vse, ki pomagamo in nasploh za vso situacijo v Beli krajini, saj je molitev, tista, ki vodi, da so vse stvari na svojem mestu, da vse poteka v optimističnem vzdušju in v najširši obliki povezovanja in sodelovanja.

Solidarna nabirka

Hvala nadškofu Zoretu in škofu Glavanu, ki sta svoje duhovnike pozvala k solidarnostnim nabirkam to ali katero od prihodnjih nedelj in hvala vsem, ki se boste temu povabilu lahko odzvali. Številni duhovniki ste se odzvali tudi z osebnim darom. Hvala vsem!

Zbrani darovi

Za pomoč družinam, prizadetim v neurju s točo, se je zbralo (Slovenska, Škofijska in župnijska Karitas skupaj) že 60.000 evrov. Hvala vsem, ki darujete. Pomoč zbiramo na TRR Župnijske Karitas Črnomelj SI56 0243 4009 1949061.

Pomoč prostovoljcev

Prostovoljci Župnijske Karitas Črnomelj so že od sobote po neurju v polnem prizadevanju za hitro pomoč družinam. Obiskali so že vasi, ki so bile najbolj prizadete v neurju in jim razdelile več kot 100 paketov s hrano. Obrazce za priglasitev škode in za pomoč delijo tudi med raznašanjem paketov. Tako dosežemo tudi ljudi, ki sicer ne bi prosili za pomoč. Ker je težko prosit za pomoč. Vsak dan prihajajo nove in nove vloge za pomoč. V ponedeljek (18.6.) bodo že izplačane prve denarne pomoči. Še enkrat hvala vsem, ki darujete, da lahko hitro pomagamo.

Zahvala duhovnikom ter njihovim faranom

Teh nekaj besed je drobec v spektru vsega dogajanj, ampak tako vsaj nekaj drobtinic, tega v medijih ne bo. Glede na to, da ste, dragi duhovniki s svoji farani naši največji dobrotniki je prav, da imate informacijo tudi o tem delu solidarnosti.

Gregor Kunej, župnik